Tættere på internationale regler for LNG

IMO er klar med et udkast til et samlet internationalt bindende regelsæt for brugen af flydende naturgas, LNG. På det årlige møde i IMO’s underkomité for Carriage of Cargoes and Containers (CCC 1) er medlemslandene blevet enige om indholdet af en ny international kode.

Koden indeholder blandt andet anvisninger for korrekt placering af brændstoftanke, brandtekniske foranstaltninger og krav om ekstra beskyttelse af maskinrummet. Det nye regelsæt styrker sikkerheden og gør det nemmere for rederierne at udarbejde individuelle risikoanalyser.

Som en del af vækstplanen for Det Blå Danmark arbejdes der målrettet med at støtte og igangsætte initiativer, der gør det nemmere at bruge flydende naturgas. Søfartsstyrelsen har haft et tæt samarbejde med forskellige interessenter fra erhvervssektoren og løbende bidraget til det færdige resultat, som nu foreligger.

Forslaget til koden ventes endeligt godkendt i november, og det vil så blive vedtaget i 2015. Selve reglerne vil træde i kraft i 2017.

Kilde: Søfartsstyrelsen

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023