Nyt dansk forskningsskib tager form

I næste måned går den detaljerede designfase af det kommende danske havforskningsskib Dana V i gang hos Dansk Dana Konsortium . Skibet skal erstatte det nuværende 42 år gamle forskningsskib, Dana IV, der går på pension om få år.

Grafik: DTU.

Den 6. januar tildelte DTU kontrakt på design af det nye Dana V til Dansk Dana Konsortium (DDK), som består af de to store skibsingeniørvirksomheder Knud E. Hansen og Odense Maritime Technology (OMT).

Det unikke ved det kommende nye havforskningsskib, Dana V, er, at det skal designes og bygges til bedst muligt at understøtte både marin forskning, maritim forskning, teknologisk innovation samt undervisning. Det indebærer, at skibet skal rumme både specialdesignede laboratorier og unikke test- og uddannelsesfaciliteter. Design- og byggeprocessen rummer også sin egen mulighed for uddannelse.

Dana V’s multidisciplinære profil er unik i denne klasse. Ønskerne skal indfries ved at udstyre skibet med et stort multidæk, hvor der kan på-boltes op til 4 stk. 20’-containere eller en lang række specialudstyr og kombinationer heraf.

Kombinationen af trawlbane i siden og stort frit dæk er også unik, da skibet så kan f.eks. fiske, samtidig med at der er specialudstyr ombord på multidækket. Det åbner mulighed for at kombinere forskellige togtprogrammer.

En A-ramme i fuld skibsbredde skal kunne bruges ved udsætning af udstyr agterud. Til udsætning over siden og agterud, kan der monteres diverse udsætningsarrangementer på multidækket. Udstyr, der skal håndteres fra multidækket, kunne f.eks. være ROV (remotely operated vehicle, undervandsmonitorering), AUV’er, Piston Cores, bøjer, og udstyr til geologiske undersøgelser.

Desuden kan man benytte en side-hangar til udsætning og ”recovery” af udstyr under vejrbeskyttede forhold med direkte adgang til specialværksteder.

Skibet bliver udstyret med det nyeste inden for videnskabelige ekkolod med op til 6 forskellige frekvenser, samt state of the art-videnskabelige multibeam-ekkolod og sonar til undersøgelser i vandsøjlen. Det kræver lav underwater radiated noise (URN), og minimeret bobble sweep down (BSD).

Kombinationen af lav URN og Polarklasse er også helt særlig, da der ikke er mange multidisciplinære forskningsskibe i Dana V’s størrelse med den kombination.

Skibet bliver også udstyret med DP-system, som er i stand til at holde skibet i position inden for få cm, afhængig af positioneringssystemets nøjagtighed. Monitering af havets levende ressourcer

Et af skibets kerneopgave er at kunne varetage de moniteringsopgaver, som DK er forpligtet til at gennemføre som del af EU’s Fælles Fiskeripolitik. I forhold til fiskemonitering bliver Dana V udstyret med en moderne instrumentpakke, der vil give et væsentlig løft i både datakvalitet og -mængde. På Dana V vil et moderne trawl-set-up med elektriske spil, 2 binger og en effektiv fiskeprocesseringsteknik, gøre det muligt at håndtere dataregistrering af store mængder fisk relativt hurtigt

Skibsingeniørerne i Dansk Dana Konsortium – også kaldet naval architects – tegner skibet fra bunden, så skibets design både inde og ude passer 100 procent til viften af opgaver. I samspil med kompetencerne hos danske værfter og udstyrsproducenter, vil skibet ifølge Jenny Braat blive et state of the art-eksempel på, hvad Danmarks stærke maritime industri er i stand til at levere.

”Jeg glæder mig utrolig meget til at følge både designfasen og selve byggeriet af Dana V. Projektet har været længe undervejs, og fra Danske Maritimes side har vi spillet en meget aktiv rolle i at synliggøre over for Folketinget, at netop et skib af denne type kan bruges til utrolig meget – udover selve forskningsdelen” siger Jenny Braat, CEO i Danske Maritime.

Dana V får ikke isbrydningsegenskaber, da forskningsskibets krav til mindsket Bubble Sweep Down og undervandsstøj ikke er forenelige med et isbryderdesign. Det bliver tilsigtet, at Dana V får klasse-notationen IMO Category B Polar Class 6 (PC6). Det giver Dana V lov til, i polarkodens område, at operere under is-forhold i henhold til skibets Polar-Manual. Det betyder, at skibet kan operere i 5/10-isdækket område med mellemtyk førsteårsis, som kan omfatte gamle is-indeslutninger.

For at opnå den klassenotation skal skibet forstærkes i skrog, ror, skrueaksel, propeller m.m., og der er en lang række andre krav, der skal opfyldes.

Designperioden a forventes at være afsluttet med udgangen af 2023.

Kilde: Danske Maritime

Artikler

28.05.2023| Maritimedanmark.dk

Industri

De leverer løsninger til bæredygtig skibsdrift med succes

Green Instruments, der udvikler løsninger til måling af miljøbelastningen fra containerskibe, tankskibe, krydstogtskibe m.m. oplevede en markant vækst i 2022.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Havne

Kriseramt havn fik mio-underskud i 2022

Det sidste år som selvstyrehavn gav et underskud på 13,7 mio. kr. i Hanstholm Havn, men i år er der udsigt til driftsoverskud.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

NGO´er advarer mod russisk arktis-sejlads

Rusland har meldt ud, at man forventer at påbegynde sejladser af den Nordlige Sørute mellem Asien og Europa fra 2024, og det bekymrer Clean Arctic Alliance, der frygter for en acceleration af afsmeltningen af Arktis.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

MSC har købt ind til CO2 fri sejlads under jomfrurejse fra København

Når MSC Euribia drager ud på sin jomfrurejse vil der være fyldt 400 tons bio-LNG på tankene for at vise, at det er muligt at sejle selv de største krydstogtskibe uden at udlede drivhusgasser.

26.05.2023|Poul Breil-Hansen, Redaktør SCM.dk, Maritimedanmark.dk

Havne

Styrk cybersikkerheden: Danske havne- og logistikvirksomheder skal forbedre deres digitale forsvar

En ny rapport understreger, at cyberkriminalitet udgør den største trussel mod danske havne- og logistikvirksomheder. Risiciene forstærkes, når virksomhederne implementerer nye 4.0-teknologier som kunstig intelligens og big data. Der er derfor et presserende behov for øget fokus på it-sikkerhed og robusthed allerede i de tidlige stadier af digitaliseringsprocessen. En ekspert præsenterer her tre anbefalinger til at imødegå udfordringerne.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Frivagten

Bilskibe for dyre: Renault propper tre i en

Det er blevet for dyrt at transportere nye biler på de ellers dertil indrettede bilskibe, mener Renault.

Copyright 2023