Alfa Laval nu en del af First Movers Coalition

Alfa Laval, og herunder koncernens fem danske selskaber, er nu en del af First Movers Coalition - en koalition af virksomheder der forener deres købekraft for at understøtte dekarboniseringen inden for en række industrier, som medfører CO2-udledninger, der er svære at mindske.

Sammen med mere end 70 andre medlemsvirksomheder verden over vil Alfa Laval arbejde for at sikre udvikling og forsyning af nødvendige lavemissions-teknologier inden 2030. Koalitionen har særligt fokus på områder, hvor CO2-reduktion er kompliceret, såsom skibsfart, luftfart, lastbiltransport, kemikalier, beton, aluminium og stål samt innovative teknologier til at fjerne CO2. Disse sektorer tegner sig for 30 procent af de globale CO2-udledninger.

”Medlemskabet af FMC er endnu et vigtigt skridt på vejen mod at leve op til vores bæredygtighedsforpligtelser og -mål. Vi har allerede flere partnerskaber og samarbejder på plads og forventer, at der kommer endnu flere, da vi mener, at samarbejde om løsninger på tværs af virksomheder og tilgange er afgørende for at leve op til Paris-aftalen”, siger Anna Celsing, Head of Sustainability hos Alfa Laval.

Alfa Lavals arbejde med FMC omhandler stål og koncernens forpligtelse til at være CO2-neutral i 2030. Ved at reducere sine egne udledninger i det såkaldte scope 3, der er relateret til det stål, som koncernen bruger i sine egne produkter, og igennem hele værdikæden bidrager Alfa Laval til at opfylde målet om en temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader, der er defineret i Paris-aftalen, FN’s rammekonvention om klimaforandringer.

I Danmark beskæftiger Alfa Laval 1.750 medarbejdere og har en samlet omsætning på 5,75 milliarder kroner.

-mauh

Artikler

28.05.2023| Maritimedanmark.dk

Industri

De leverer løsninger til bæredygtig skibsdrift med succes

Green Instruments, der udvikler løsninger til måling af miljøbelastningen fra containerskibe, tankskibe, krydstogtskibe m.m. oplevede en markant vækst i 2022.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Havne

Kriseramt havn fik mio-underskud i 2022

Det sidste år som selvstyrehavn gav et underskud på 13,7 mio. kr. i Hanstholm Havn, men i år er der udsigt til driftsoverskud.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

NGO´er advarer mod russisk arktis-sejlads

Rusland har meldt ud, at man forventer at påbegynde sejladser af den Nordlige Sørute mellem Asien og Europa fra 2024, og det bekymrer Clean Arctic Alliance, der frygter for en acceleration af afsmeltningen af Arktis.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

MSC har købt ind til CO2 fri sejlads under jomfrurejse fra København

Når MSC Euribia drager ud på sin jomfrurejse vil der være fyldt 400 tons bio-LNG på tankene for at vise, at det er muligt at sejle selv de største krydstogtskibe uden at udlede drivhusgasser.

26.05.2023|Poul Breil-Hansen, Redaktør SCM.dk, Maritimedanmark.dk

Havne

Styrk cybersikkerheden: Danske havne- og logistikvirksomheder skal forbedre deres digitale forsvar

En ny rapport understreger, at cyberkriminalitet udgør den største trussel mod danske havne- og logistikvirksomheder. Risiciene forstærkes, når virksomhederne implementerer nye 4.0-teknologier som kunstig intelligens og big data. Der er derfor et presserende behov for øget fokus på it-sikkerhed og robusthed allerede i de tidlige stadier af digitaliseringsprocessen. En ekspert præsenterer her tre anbefalinger til at imødegå udfordringerne.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Frivagten

Bilskibe for dyre: Renault propper tre i en

Det er blevet for dyrt at transportere nye biler på de ellers dertil indrettede bilskibe, mener Renault.

Copyright 2023