Undersøgelse: Basis for PtX-produktion af grønt brændstof på Bornholm

I forlængelse af beslutningen om at gøre Bornholm til en energi-ø viser en ny EU-finansieret undersøgelse, at der er basis for at etablere en lokal Power-to-X-produktion af grønt  energi på Bornholm.

Foto: Rønne Havn

Et Power-to-X-projekt på Bornholm kan være med til at øge værdien af den planlagte energiø og understøtte de politiske målsætninger om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 og udbygning af Power-to-X-projekter i Danmark.

Sådan lyder det i den EU-støttede rapport, der i det sidste år har undersøgt muligheden for lokal PtX-produktion af grønt brændstof.

Bag undersøgelsen står en arbejdsgruppe ledet af Rønne Havn A/S og en række lokale og nationale aktører bl.a. Bornholms Regionskommune, Rambøll, Topsoe, Ørsted, BEOF og DTU.

I følge en pressemeddelelse fra Rønne Havn er hovedkonklusionerne i rapporten er bl.a.:

  • Der er et marked for grønne brændstoffer lokalt, ligesom det er forventeligt at der vil være et hurtigt voksende marked til skibstrafikken.
  • Det er muligt at udnytte spildvarmen fra et Power-to-X anlæg til fjernvarme eller til nye erhverv på Bornholm
  • Et PtX anlæg kan hjælpe med at balancere energisystemet på øen.

Projektet har set på produktion af ammoniak og hydrogen, men vil i de kommende måneder også undersøge om det også er muligt at etablere en produktion af metanol, som er det grønne brændstof som mange skibe begynder at sejle på.

Maersk navngav således det første af foreløbig 25 bestilte containerskibe, der kan sejle på grøn metanol.

-emte

Artikler

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Redningsstation er uden redningsbåd: Kan få fatale konsekvenser

24.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kontrahering af produkttankskibe sætter rekord

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nordatlantens største forskningsskib - Norrøna

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Lolland Kommune vedtager ny færgestrategi

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nye kornskibe forlader Ukraine

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kom med ombord på Laura Maersk

Copyright 2023