Semco Maritime satte rekorder i 2022

Der var fortsat fremgang for koncernen med hovedsæde i Esbjerg i 2022, hvor omsætningen blev øget med 38 pct til 3,4 mia. kr. mens årets resultatet før skat blev firedoblet fra 41,5 mio. kr. i 2021 til 164,9 mio. kr. i fjor, viser det netop offentliggjorte regnskab.

Foto: Semco Maritime..

”I 2022 skabte vi en stærkere platform for den fremtidige vækst og udvikling af Semco Maritime i et marked, der var påvirket af geopolitiske spændinger, energikrise og et skærpet fokus på forsyningssikkerhed fra eksisterende olie- og gas-installationer samt en markant større politisk vilje til at accelerere investeringerne i den grønne omstilling.

Vi lancerede strategien Sustainable Growth, der skal accelerere vores vækst og øge Renewables-forretningens andel af omsætningen til omkring 65% for også at styrke vores bidrag til omstillingen af den globale energisektor,” siger Semco Maritimes adm. direktør Steen Brødbæk.

Ordreindgangen faldt med et par milliarder i forhold til 2021 og landede på 3 mia. kr. i 2022, men det skyldes ifølge Semco Maritime “en usædvanlig høj ordreindgang i sammenligningsåret, der

særligt var drevet af indgåelse af seks store og strategisk vigtige kontrakter på offshore substations til store havvindprojekter”.

“Vi har sat ambitiøse mål for de kommende år og forventer at tage de næste skridt allerede i 2023 ved at løfte omsætningen og indtjeningen med afsæt i vores lange historik i offshore-markedet og stærke positioner inden for både Renewables- og Oil & Gas-områderne,” siger Steen Brødbæk.

Koncernens ordrebeholdning på 4,4 mia. kr. og en ifølge virksomheden god forretningsmæssig udvikling i årets første kvartal og eksekvering på Sustainable Growth-strategien danner grundlag for fortsat fremgang og udbygning af ordrebeholdningen i 2023 fra et stærkt udgangspunkt.

Koncernen forventer, at den samlede omsætning stiger med 5-10 pct. med en overskudsgrad (EBITDA) før særlige poster på 4-6 pct. drevet af øget aktivitet og fortsat fokus på god projektledelse.

“Forventningerne til 2023 er genstand for betydelig usikkerhed som følge af Ruslands invasion af Ukraine og afledte makroøkonomiske effekter af blandt andet udsving i energipriser og udfordringer med vareforsyning og logistik, der medfører betydelige udsving i omkostninger og lav sigtbarhed,” skriver Semco Maritime.

Kilde: Semco Maritime

Artikler

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Verdens første selvsejlende, elektriske færge er sat i drift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Maersk vil teste biobrændstof til tog

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

DSV køber el-lastbiler finansieret af intern CO2-afgift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Rederier: Global klimaafgift bør gå til u-lande

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Terntank og Kongsberg hædret på Nor-Shipping med Next Generation Ship Award

08.06.2023|Maritimedanmark.dk

Hurtigruten afslører koncept for batteri- og vinddrevet krydstogtskib

Copyright 2023