Millionstøtte til danske erhvervshavne

Trafikstyrelsen har udvalgt 10 projekter i danske erhvervshavne, der nu får et tilskud på op mod 50 procent af projektsummen til for eksempel etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm.

Arkivfoto.

De 10 projekter modtager n sammenlagt støtte på 49,5 millioner kroner fra den såkaldte Havnepulje.

Støttemodtagerne er:

Associated Danish Ports A/S Projekt: Landstrøm til international ro/ro-trafik på Fredericia Havn Ansøgt tilskud: 8 millioner kroner Tildelt tilskud: 8 millioner kroner

Kalundborg Havn Projekt: Landstrøm i Kalundborg Havns Østhavn Ansøgt tilskud: 6,7 millioner kroner Tildelt tilskud: 6,6 millioner kroner

Skagen Havn Projekt: Udvidelse af Auktionsbassin i Skagen Havn Ansøgt tilskud: 11,3 millioner kroner Tildelt tilskud: 9,5 millioner kroner

Thyborøn Havn Projekt: Landstrømsanlæg på Thyborøn Havn Ansøgt tilskud: 2,6 millioner kroner Tildelt tilskud: 2,6 millioner kroner

Vejle Erhvervshavn Projekt: Udbygning af havnen som multimodalt knudepunkt Ansøgt tilskud: 5 millioner kroner Tildelt tilskud: 5 millioner kroner

Hvide Sande Havn Projekt: Ny Nordvestkaj i Hvide Sande Ansøgt tilskud: 9 millioner kroner Tildelt tilskud: 8,6 millioner kroner

Thorsminde Havn Projekt: Opgradering af Thorsminde havn til basishavn for vindoperatører Ansøgt tilskud: 3,4 millioner kroner Tildelt tilskud: 3,1 millioner kroner

Thorsminde Havn Projekt: Nyt Kajanlæg til Thorsminde havn Ansøgt tilskud: 4,2 millioner kroner Tildelt tilskud: 4 millioner kroner

Thyborøn Havn Projekt: Ny indkørsel til Sydhavnsområdet Ansøgt tilskud: 3,5 millioner kroner Tildelt tilskud: 1,5 millioner kroner

Aabenraa Havn Projekt: Forbedring af fendre på Kaj 8 i Aabenraa Havn Ansøgt tilskud: 0,6 millioner kroner Tildelt tilskud: 0,6 millioner kroner

I alt 28 projekter havde søgt om tilskud.

-mauh

Artikler

28.05.2023| Maritimedanmark.dk

Industri

De leverer løsninger til bæredygtig skibsdrift med succes

Green Instruments, der udvikler løsninger til måling af miljøbelastningen fra containerskibe, tankskibe, krydstogtskibe m.m. oplevede en markant vækst i 2022.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Havne

Kriseramt havn fik mio-underskud i 2022

Det sidste år som selvstyrehavn gav et underskud på 13,7 mio. kr. i Hanstholm Havn, men i år er der udsigt til driftsoverskud.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

NGO´er advarer mod russisk arktis-sejlads

Rusland har meldt ud, at man forventer at påbegynde sejladser af den Nordlige Sørute mellem Asien og Europa fra 2024, og det bekymrer Clean Arctic Alliance, der frygter for en acceleration af afsmeltningen af Arktis.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

MSC har købt ind til CO2 fri sejlads under jomfrurejse fra København

Når MSC Euribia drager ud på sin jomfrurejse vil der være fyldt 400 tons bio-LNG på tankene for at vise, at det er muligt at sejle selv de største krydstogtskibe uden at udlede drivhusgasser.

26.05.2023|Poul Breil-Hansen, Redaktør SCM.dk, Maritimedanmark.dk

Havne

Styrk cybersikkerheden: Danske havne- og logistikvirksomheder skal forbedre deres digitale forsvar

En ny rapport understreger, at cyberkriminalitet udgør den største trussel mod danske havne- og logistikvirksomheder. Risiciene forstærkes, når virksomhederne implementerer nye 4.0-teknologier som kunstig intelligens og big data. Der er derfor et presserende behov for øget fokus på it-sikkerhed og robusthed allerede i de tidlige stadier af digitaliseringsprocessen. En ekspert præsenterer her tre anbefalinger til at imødegå udfordringerne.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Frivagten

Bilskibe for dyre: Renault propper tre i en

Det er blevet for dyrt at transportere nye biler på de ellers dertil indrettede bilskibe, mener Renault.

Copyright 2023