Miljøgiften PCB fundet i dybhavsgrav

Forskere på dybhavsekspedition har fundet PCB i sediment-prøver fra den mere end 8000 m dybe Atacama-grav i Stillehavet. Tankevækkende at finde menneskeskabte giftstoffer i et af verdens mest øde og mest utilgængelige miljøer, siger ekspeditionsleder.

Foto: Anni Glud/SDU.

Miljøgiften PCB har været forbudt i de fleste lande siden 1970’erne, men det er ikke ensbetydende med, at den ikke længere findes. Nu melder dybhavsforskere, at de har fundet PCB på bunden af Atacama-graven i Stillehavet.

Under deres ekspedition til dybhavsgraven hentede forskerholdet sedimentkerner op, og på fem forskellige lokationer i dybhavsgraven analyserede de for forekomster af PCB. Alle undersøgte prøver af overflade-sedimentet indeholdt PCB.

Studiet, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications, er ledet af professor Anna Sobek fra Department of Environmental Science, Stockholms Universitet og professor Ronnie N. Glud, leder af Danish Center for Hadal Research på SDU.

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, som dækker over 209 forskellige stoffer. De blev introduceret i 1930erne og har især været anvendt i byggematerialer og tekniske komponenter, men er i dag forbudt i de fleste lande og klassificeret som en svært nedbrydelig miljøgift. PCB kan være kræftfremkaldende og skade forplantningsevnen. Selvom verdensproduktionen af PCB faldt drastisk i 1970erne, udgør stofferne stadig en miljøfare, og i 2018 viste et studie eksempelvis, at halvdelen af verdens spækhugger-populationer var svækkede af PCB.

Et andet studie har vist, at ådselsædende tanglopper i dybhavet indeholder store mængder PCB.

"Det er tankevækkende, at vi finder spor af menneskelig aktivitet på bunden af en dybhavsgrav; et sted, som de fleste nok opfatter som fjernt og isoleret fra vores samfund", siger professor Ronnie N. Glud, der som leder af Danish Center for Hadal Research har deltaget i mere end 10 ekspeditioner til dybhavsgrave rundt om i verden.

Disse ekspeditioner har dels bidraget til at aflive myten om, at dybhavsgrave er upåvirkede af, hvad der foregår på overfladen og dels givet os en indsigt i, at der findes et overraskende rigt, aktivt og varieret liv på de største havdybder. Undersøgelserne har også vist, at dybhavsgravene akkumulerer store mængder af organisk materiale og dermed bidrager til oceanernes evne til at opsuge kulstof, der er blevet frigivet til atmosfæren via fossil afbrænding.

Men det er altså ikke kun organisk materiale der akkumulerer i dybhavsgravene, som også kaldes hadale grave. Således kunne centret i 2021 berette, at også kviksølv akkumuleres i dybhavsgravenes sedimenter, og i 2022 kom samme melding om black carbon, som er partikler, der især dannes ved afbrænding af bl.a. fossile brændstoffer.

PCB-koncentrationen i prøverne fra Atacama-graven er ikke, hvad Ronnie N. Glud vil kalde for alarmerende høj. Der findes meget højere koncentrationer i f.eks. Østersøen, Nordsøen eller Tokyo-bugten. For eksempel er der målt 300-1500 gange højere koncentrationer i Østersøen.

"Det er steder med masser af menneskelig aktivitet, så det vil man forvente. Atacama-prøverne viser slet ikke så høje koncentrationer, men set i lyset af, at de er hentet op fra bunden af en dybhavsgrav, er de relativt høje, og umiddelbart ville man jo slet ikke forvente, at der er miljøgifte sådan et sted", siger han.

PCB-stoffer er hydrofobe, dvs., ikke særligt godt vandopløselige. I stedet bindes de til organisk materiale, som de synker til bunds med.

Kilde: SDU

Artikler

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Verdens første selvsejlende, elektriske færge er sat i drift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Maersk vil teste biobrændstof til tog

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

DSV køber el-lastbiler finansieret af intern CO2-afgift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Rederier: Global klimaafgift bør gå til u-lande

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Terntank og Kongsberg hædret på Nor-Shipping med Next Generation Ship Award

08.06.2023|Maritimedanmark.dk

Hurtigruten afslører koncept for batteri- og vinddrevet krydstogtskib

Copyright 2023