Finland sænker afgift på skibstrafik

Som led i bestræbelserne på at lette omkostningerne for finsk skibsfart, så den bedre er i stand til at løfte de ekstraudgifter de nye svovlkrav i Østersøen udløser, vil den fiske regering sænke den såkaldte farledsavgift.

Afgiften, der beregnes på baggrund af skibenes tonnage multipliceret med en enhedspris, afskaffes helt for isbrydere og sænkes i særdeleshed for isforstærkede skibe. Samtidig halveres den maksimale afgift for alle typer af skibe.

Regeringen vil foreløbig sænke afgifterne fra 2015 og frem til 2017. Forslaget er et af flere der skal lette omkostningerne for finsk skibsfart med virkning fra årsskiftet hvor de nye svovlregler træder i kraft.

Kilde: Sjøfartstidningen

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023