Færre skibe gik tabt i 2022

38 civile skibe sank eller gik tabt i 2022

TSS Pearl brænder, oktober 2022.

38 civile skibe sank eller gik på anden måde tabt sidste år, hvilket er 21 færre end i 2021, hvor 59 skibe gik tabt. Sammenlignet med for ti år siden, er der tale om et fald på 65 procent - mens der for 30 år siden i gennemsnit gik mere end 200 skibe tabt om året 

Bag tallene står det tyske forsikringsselskab Allianz Globak, der har ført statistik over ulykker til søs gennem mere end 12 år. 

Ifølge forsikringsselskabet er en strammere regulering, den tekniske udvikling og bedre uddannelse blandt hovedårsagerne til den positive udvikling. 

Selvom færre skibe gik tabt sidste år, var antallet af indberettede hændelser på linje med sidste år - godt 3.000. Det kan dog skyldes at viljen til at indberette hændelser generelt er stigende. 

Brand og fejlagtig angivelse af gods er fortsat en stor kilde til ulykker. Flere end 200 skibsbrande blev indrapporteret i 2022, end stigning på 17 procent og det højeste antal i 10 år. I løbet af de sidste fem år er 64 skibe gået tabt som følge af brand. 

Allianz peger på behovet for, at stramme reglerne for transport af elektrisk drevne køretøjer, såvel færger som biltransportskibe. Også elektrisk drevne apparater udgør en stigende trussel. 

Fejldeklareret gods i containere er et andet problem forsikringsselskabet peger på, som et område hvor der må ske forbedringer. 

-mauh 

Artikler

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Hempel åbner ny fabrik i Kina

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Redningsstation er uden redningsbåd: Kan få fatale konsekvenser

24.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kontrahering af produkttankskibe sætter rekord

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nordatlantens største forskningsskib - Norrøna

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Lolland Kommune vedtager ny færgestrategi

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nye kornskibe forlader Ukraine

Copyright 2023