Debatindlæg: Lad os nu komme i gang

Grøn omstilling: Lad os nu komme i gang med rent faktisk at måle skadelige udledninger fra skibe og indsamle præcise og konkrete data. Det skriver Morten Brandborg, CEO for Green Instruments, i et debatindlæg.

Foto: Green Instruments

Af Morten Brandborg


Indlandsisen smelter i et foruroligende tempo. Hedebølger rammer Sydeuropa, USA og Asien med stor kraft. Usædvanligt kraftigt nedbør ødelægger huse og infrastruktur. Denne sommer har igen vist, at klimaændringerne har store konsekvenser, og der er bred enighed om, at alle bør spille en rolle i den grønne omstilling – herunder skibsfarten. Selv om FN´s søfartsorganisation, IMO, for ganske nylig har strammet kravene til skibsfarten for at reducere CO2-udledningerne, har FN og EU desværre undladt at stille krav om, at udledninger fra skibe skal dokumenteres ved hjælp af præcise data i stedet for usikre beregninger, som det er tilfældet i dag.


Hvorfor ikke udnytte den teknologi, der rent faktisk er til rådighed, så alle kan få et mere retvisende billede, når vi taler om skibes udledninger af blandt andet CO2, kvælstofoxid (NOx), svovlindhold i udstødningsgasser og skadelige sodpartikler, som man har gjort på land i mange år?


I dag kan rederierne nemlig nøjes med at beregne, hvor meget skibene udleder. Men vi ved, at beregningerne er upræcise og generelt får skibenes udledninger til at se mindre ud, end de rent faktisk er. 

I fremtiden vil skibsfart ikke blot komme til at sejle på en enkelt type brændstof, men snarere på en kombination af flere. Dette vil give udfordringer i forhold til nøjagtigheden af beregninger og gøre disse meget besværlige at udføre. Samtidig er mange af de nye brændstoffer kendetegnet med at være afhængige af såkaldte pilot fuels i antændingsprocessen, hvilket giver unøjagtigheder i beregninger, men nemt kan måles korrekt. Sluttelig kigger vi ind i, at et future fuel som biobrændsel aldrig er helt ens sammensat, og derfor ikke kan beregnes – det kan derimod måles og give et retvisende billede. 
 

Avanceret udstyr kan måle præcist, hvor meget CO2 eller skadelige partikler, skibene udleder. Teknologien er allerede til rådighed. Det handler blot om, at rederierne foretager relativt beskedne investeringer i udstyret, så de kan dokumentere, at de overholder grænseværdierne.

Hvis rederierne ikke af sig selv installerer udstyret på fragtskibe, krydstogtskibe, færger og andre typer skibe, bør politikerne overveje, om det er på tide at stille krav om dokumenterede udledninger i stedet for beregnede udledninger. Det vil styrke branchens troværdighed betydeligt, hvis usikre beregninger bliver erstattet af konkrete data, og det vil være til stor gavn for klimaet. Der er behov for politiske beslutninger på internationalt plan, for skibsfarten er international, og der bør gælde de samme regler, uanset hvilke farvande skibene befinder sig i. Når beslutningerne skal tages i internationale fora, går det forholdsvis langsomt, men det understreger blot betydningen om at komme i gang hurtigst muligt. Jeg håber derfor, at danske politikere vil tage emnet op og sætte skub i debatten.


Branchen har ligeledes en interesse i at kunne dokumentere deres faktiske udledninger for at opretholde deres konkurrenceevne. Vi vil se stigende krav fra kunder og forbrugere om, at varer bliver transporteret på en ansvarlig måde, og dermed får rederierne et stærkt incitament til at dokumentere deres udledninger. De kan sikre sig en konkurrencemæssig fordel, hvis de leverer præcise data i stedet for usikre beregninger. Lad os nu plukke de lavthængende frugter og stille krav om præcis dokumentation i stedet for estimerede beregninger, hvis skibsfarten for alvor skal melde sig ind i klimakampen. 

Artikler

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Redningsstation er uden redningsbåd: Kan få fatale konsekvenser

24.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kontrahering af produkttankskibe sætter rekord

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nordatlantens største forskningsskib - Norrøna

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Lolland Kommune vedtager ny færgestrategi

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nye kornskibe forlader Ukraine

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kom med ombord på Laura Maersk

Copyright 2023