Translokation og dimission på Svendborg Søfartsskole

26 ubefarne og 11 befarne skibsassistenter

Foto: Svendborg Søfartsskole

Torsdag var der translokation for ubefarne skibsassistenter og dimission for befarne skibsassistenter på Svendborg Søfartsskole. Forstander Jens Frederiksen holdt tale for begge hold. Gerunder kan du læse forstanderens tale til de 26 ubefarne skibsassistenter. 

”Kære dimittender, kære gæster. 

Velkommen her til afslutningshøjtideligheden for ubefarne skibsassistenter, forårsholdet 2023. Det er dejligt, at så mange er kommet for at fejre dagen. 

I dag sidder I her som nyuddannede ubefarne skibsassistenter og det vil jeg gerne sige et stort tillykke med. 

I har gennem jeres uddannelse lært utrolig meget om søfart og om det liv, der følger med det at være søfarende. I har lært om søsikkerhed, navigation, manøvrering af skibe, motorlære og meget, meget mere. I har haft travlt med at studere, øve og teste jeres viden og færdigheder. 

Nu, hvor I endelig kan kalde jer for ubefarne, vil jeg gerne minde jer om, at det er en titel med stort ansvar og pligter. Som ubefarne har I en afgørende rolle i at holde skibet og alle ombordværende sikre. I er medansvarlige for at overholde lovgivning og sikkerhedsprocedurer, og I skal være i stand til at reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af en nødsituation. 

Det er også vigtigt at huske på, at læring aldrig stopper. Som ubefarne skal I fortsat holde jer opdaterede på de seneste udviklinger og teknologier inden for jeres felt. I skal fortsat forbedre jeres færdigheder og viden for at kunne levere den bedste service og sikkerhed til jeres passagerer og gods. 

Rent lovmæssig kræver internationale regler, at I vedligeholder en del af jeres viden hvert 5. år for at få lov til fortsat at sejle, men også på andre områder, hvor der ikke direkte er lovmæssige krav om det, bliver I nødt til at følge med. 

Tidligere var det nok at kunne bruge nålemejsel og pensel. Hvis man så samtidigt kunne kende forskel på farverne rød og grøn – og helst også vidste, hvad der var styrbord og bagbord, så var det helt fint, men det er ikke helt tilstrækkeligt længere, faktisk langt fra. 

I dag sker der en rivende hurtig, men samtidig også utrolig spændende udvikling inden for den maritime teknologi. Dette gælder også den maritime droneteknologi. Dronesystemer har allerede vist sig at være utroligt nyttige i luften, men den maritime version kan have en endnu større indvirkning på søfartens verden. 

Maritim droneteknologi kan hjælpe med at løse mange af de udfordringer, som maritime operationer står over for. Først og fremmest kan det gøre søfartsindustrien mere effektiv og sikker.  

Derudover kan maritim droneteknologi også hjælpe med at overvåge miljøet og sikre, at sømiljøet ikke påvirkes af oliespild, affald og andre forurenende stoffer.  

Maritim droneteknologi kan også hjælpe med at redde liv til søs. Dronerne kan være udstyret med redningsudstyr og bruges til at bevæge sig hurtigt til nødsituationer. De kan også være udstyret med kameraer og sensorer, som kan hjælpe med at lokalisere havarerede skibe og individer i vandet. 

Maritim droneteknologi er stadig et nyt og spændende område, men det har potentiale til at revolutionere måden, vi tænker på søfart og havmiljø. Dette er en teknologi, som vi bør holde øje med i fremtiden. Derfor er jeg ret sikker på, at I som ubefarne også skal være forberedte på at kunne skrive ”dronefører” på jeres CV i fremtiden. 

Jeg vil også opfordre jer til at være ansvarlige borgere både på land og til søs. Miljøet er en stor del af vores hverdag og det er vigtigt at vi alle sammen tager ansvar for at beskytte det. Overhold derfor miljøreglerne og tænk over den måde, I behandler jeres affald på. 

På jeres vej gennem grundforløbet mødte I vores personale her på skolen i form af lærere, kabysansatte, pedel, velfærdsmedarbejder, vagtlærere, kontoransatte og i allersidste periode også forskellige censorer fra erhvervet. En stor tak til alle disse for indsatsen. 

Til sidst med ikke mindst. 

Kære elever, jeg ønsker jer alt det bedste i jeres videre karriere som søfarende. Held og lykke i jeres fremtidige udfordringer og opgaver. Tak for jeres indsats og tillykke med jeres nye titel som ubefaren skibsassistent”. 

Ud over de 26 ubefarne skibsassistenter, dimitterede skolen også 11 befarne skibsassistenter. 

-mauh 

Artikler

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Redningsstation er uden redningsbåd: Kan få fatale konsekvenser

24.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kontrahering af produkttankskibe sætter rekord

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nordatlantens største forskningsskib - Norrøna

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Lolland Kommune vedtager ny færgestrategi

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nye kornskibe forlader Ukraine

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kom med ombord på Laura Maersk

Copyright 2023