Overhold direktiv og regler med den nye drikkevandsvejledning

Fra den 31. marts 2023 skal I benytte den nye 3. version af Drikkevands-vejledningen, der er udkommet på dansk og engelsk.

Foto: S/I Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velførdsråd Sea Health

Bekendtgørelsen om kost og drikkevand mv. i handelsskibe blev revideret i december 2019. I den forbindelse blev Drikkevandsvejledningen fra SEA HEALTH & WELFARE skrevet ind i selve bekendtgørelsesteksten som en måde at opfylde kravene på.

Nu er EU’s drikkevandsdirektiv blevet revideret og der er kommet nye skærpede grænseværdier, som skal overholdes. Det er blandt nyhederne i den nye 3. version af Drikkevandvejledningen for handelsskibe.

Som noget nyt skal rederier, når de får leveret et nyt skib, måle for relevante tungmetaller (bl.a. bly, cadmium og krom). Til gengæld er der ikke længere krav om at rør og vandhaner skal være VA-godkendte.

”En anden nyhed, som er blevet mulig med den nye drikkevandsvejledning, er anvendelse af andre kemikalier end klor til desinfektion. Det er dog et krav, at disse produkter er godkendt af Fødevarestyrelsen,” siger Anne Ries, der er konsulent ved SEA HEALTH & WELFARE.

Set fra et arbejdsmiljømæssigt perspektiv er det positivt, fordi klor er et farligt kemikalie at arbejde med og fordi desinfektion med klor ikke altid virker godt nok, så man er nødt til at gøre noget mere.

Den nye udgave af Drikkevandsvejledningen vil blive sendt ud i tryk til alle danske skibe og rederier. En digital version er tilgængelig i vores online platform @SEA-@SHORE. Et fysisk eksemplar af vejledningen på dansk og engelsk kan købes i vores Webshop på shw.dk/webshop

Artikler

30.08.2023|SEA HEALTH & WELFARE

|Sponseret

Overhold direktiv og regler med den nye drikkevandsvejledning

15.08.2023|SEA HEALTH & WELFARE

|Sponseret

Til rederierne: Kender I @SEA-@SHORE?

Copyright 2023