Opbakning til havplan med nye zoner til CO2-lagring

Et vigtigt skridt for at fremme lagringen af CO2 i den danske undergrund. Det mener Danske Rederier om regeringens nye havplan, der har fået opbakning fra alle Folketingets partier.

Foto: Arkivfoto

Den netop præsenterede havplan udstikker de overordnede linjer for brugen af havområderne omkring Danmark, og hvordan man tilgodeser forskellige interesser. 

I Danske Rederier har man blandt andet interesse i at forbedre mulighederne for CO2-lagring herhjemme, og derfor er adm. direktør Anne H. Steffensen godt tilfreds med udsigten til nye CCS-zoner. 

”Danmark har kastet sig helhjertet ind i arbejdet med at indfange, transportere og lagre CO2 i undergrunden, og den første lagring er allerede indviet i Nordsøen. Nu følger regeringen og Folketingets partier op med nye muligheder for CO2-lagring, og det tager vi godt imod, for det betyder, at vi kan holde os blandt verdens førende inden for dette felt. Det vil samtidig bidrage til at indfri regeringens ambition om at gøre Danmark til EU-hub for CO2-lagring,” siger Anne H. Steffensen. 

Danske Rederier har både medlemmer, som er engageret i den egentlige lagring af CO2 i fremtidige udtjente olie- og gasfelter, serviceringen af dem, og medlemmer som er klar til at transportere CO2 i fremtiden. 

”CCS har en åbenlys gevinst ved at vi kommer af med noget CO2, som ellers kunne være endt i atmosfæren. Men det har også den store gevinst, at det giver maritime grønne arbejdspladser, og i bedste fald vil en del af de ansatte, som tidligere arbejdede indenfor olie og gas kunne arbejde med CO2-lagring i fremtiden,” siger Anne H. Steffensen.      

Udover nye områder til CO2-lagring beskæftiger havplanen sig med øvrige aktiviteter på havet, som i høj grad er relevante for Danske Rederier. 

”Havet er vores hjemmebane, og derfor er det positivt, at man laver en helhedsplan for havet med bred opbakning, som sikrer rammerne om alt fra sikre sejlruter til udbygning af havvind og råstofindvinding,” siger Anne H. Steffensen.   

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023