Grøn ammoniak produktion med udskibning fra Thyborøn Havn er godt undervejs

Thyborøn Havn står parat til at støtte godt op om grønt energieventyr på den danske Nordsøkyst.

Foto: Thyborøn Havn

Offshore vindenergi har de seneste 7 år været et stort strategisk indsatsområde på Thyborøn Havn, der fortsat i dag har planer på plads i forhold til yderligere havneudvidelser, som sikrer udbygning af både landarealer, kajer og sejlrender, så havnen er klar til at medvirke til den grønne omstilling og skabe værdi også på PtX-dagsordenen. 

Nu vil den japanske storkoncern Sumitomo Corporation sammen med Skovgaard Energy satse på produktion af grøn ammoniak med udskibning fra Thyborøn Havn.

Begge virksomheder ser et stort potentiale i Thyborøn Havn til udskibning af færdigvarer fra den fremtidige produktion af grøn ammoniak planlagt til Q2 2024, med havnens geografiske placering som naturhavn tæt på store kommende havvindmølleparker i Nordsøen og potentiale for yderligere udvidelse af kajnære havnearealer med god afstand til bymidte. 

”Der er tale om en historisk god udmelding, som kan få meget stor betydning for Thyborøn Havn. En så stor international virksomhed vil sammen med en kompetent lokal energiudvikler sætte turbo på den grønne omstilling. Havnens strategiske position ved Nordsøen vil med denne hensigtserklæring mellem Sumitomo og Skovgaard Energy blive yderligere forstærket, og vi står klar ” siger direktør Jesper Holt Jensen fra Thyborøn Havn. 

Han fortsætter: ”Det indgår som en del af Thyborøn Havns strategi at være på plads i forhold til udbygning af både landarealer, kajer og sejlrender, så havnen er klar til at medvirke til den grønne omstilling også på PtX-området”. 

Meldingen om solid udenlandsk interesse kalder på en brintforbindelse til Thyborøn Havn.

”Med så stor en aktør og lokale kompetencer, der vil arbejde med grøn ammoniak med afsæt i Thyborøn Havn, kalder det helt klart på etableringen af en brintforbindelse til havnen. Infrastrukturen skal være på plads og en brintforbindelse vil understøtte de planer, som Skovgaard Energy og Sumitomo Corporation arbejder med, udtaler Jesper Holt Jensen.

Fakta om Thyborøn Havn:

Thyborøn Havn er en dynamisk erhvervshavn med over 100 års historie, placeret strategisk på den danske nordsøkyst som naturhavn godt beskyttet inde i Limfjorden. Havnen har sikre besejlingsforhold med 11 meters vanddybde I alle vejrforhold. 

I dag er havnen oppe på at have 6 km kajanlæg og 1.000.000 m2 havneareal totalt, hvoraf 300.000 m2 kajnære arealer stilles til rådighed for oplagring af store vindmøllekomponenter. Havnens placering sikrer et solidt potentiale for at udbygge både landarealer og kajfaciliteter til nye forretningsområder som i dette tilfælde ammoniak fra PtX. 

Se mere på https://www.thyboronport.dk/offshore/

Mere fra...

09.10.2023Thyborøn Havn

Sponseret

Grøn ammoniak produktion med udskibning fra Thyborøn Havn er godt undervejs

04.09.2023Thyborøn Havn

Sponseret

Beliggenhed og bæredygtighed på en driftig Nordsø erhvervshavn