Beliggenhed og bæredygtighed på en driftig Nordsø erhvervshavn

En strategisk god placering ved Nordsøen med kort afstand til vejnet gør Thyborøn Havn til en erhvervshavns med et solidt potentiale, og nærheden til både havvindmølleparker, energiøen og nabolandene er bonus for CO2-aftrykket.

Thyborøn Havn er i de senere år vokset markant i størrelse. En strategisk vigtig placering lige ved Limfjordens rolige munding ud til Nordsøen giver et bæredygtigt potentiale til virksomheder, der vælger havnen til logistiske operationer. Her er beskyttede besejlingsforhold, hvilket sikrer en høj effektivitet og sikker drift, selv når Nordsøen viser sig fra sin mest barske side. 

”Som havn har vi taget et kvantespring op i størrelse og kapacitet. Vi er i de senere år udvidet markant. I dag har vi en vanddybde på 11 m i indsejlingen til havnen, 6 km kajanlæg og hele 300.000 m2 kajnære oplagringsarealer til effektiv godslogistik. Vi er et logistisk knudepunkt – og med meget kort afstand fra kaj til vej”, siger Tine Jensen Le Breton, Head of Sales and Marketing på Thyborøn Havn. 

Et godt valg til offshore

Havnens væsentligt udvidede størrelse, store kapacitet og prima beliggenhed har gjort den til et ideelt valg bl.a. i forhold til mange offshore-opgaver ved havmølleparker samt den nye energiø, der skal etableres i Nordsøen. Havnen bruges både som base under havbundsforundersøgelser, mobilisering af offshore-fartøjer og installation af både fundamenter, vindmøller og søkabler, m.m. 

Aktuelt er fundamenterne til havvindmølleparkerne Vesterhav Nord og Syd opført ud af Thyborøn Havn. Det samme gælder kabelinstallationen, der lige nu er i fuld gang. Også havbundsundersøgelserne til Thor og energiøen er udført fra de driftssikre havnefaciliteter i Thyborøn. 

Bonus for bæredygtigheden 

Den korte afstand fra havn til havvindmølleparker og nabolandene rundt om Nordsøen er godt for CO2-aftrykket og bæredygtigheden. 

”Når offshore fartøjerne kun lige skal ud af havnen for at nå sin destination, og godsfartøjerne kommer direkte i havn på nordsøkysten med nem adgang til hovedvej, så betyder det mindre CO2-udledning og CO2-aftryk. Det sikrer også mindre belastning og slitage af fartøjer, ligesom transporttiden minimeres. Det danner basis for et optimeret set-up – til gavn for kundernes økonomi og deres CO2-regnskab”, siger Tine Jensen Le Breton.

Inden for havnens egne rammer har man også gjort meget for CO2-aftrykket og den grønne omstilling. Udover ISO-certificering på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er havnen overgået til LED-belysning allerede i 2018 og en energirigtig bygning huser administrationen i dag. 

Flere projekter og initiativer er søsat – til gavn for miljøet. Blandt andet udnyttes overskudsvarmen fra køleprocessen på fiskeauktionen til fjernvarme til byens borgere. Et tiltag, der sikrede Thyborøn Havn Danske Havnes Bæredygtighedspris for at have gjort en særlig indsats for den grønne omstilling og cirkulære økonomi. 

”Sidste år skiftede vi til elbiler og opsatte en 150 kW lynlader. Hele havnen er forsynet med el standere til forsyning af skibe og lige nu arbejder vi på at tilbyde landstrøm til de helt store fartøjer. Henimod 2030 er det vores mål at blive CO2-neutrale”. 

CO2 reduceret bulkgodstransport

Udover offshore-industrien er havnen også knudepunkt for bulkgodstransport. Den korte afstand fra kaj til vej sikrer hurtig og smidig infrastruktur, ligesom havnens skræddersyede systemer og veludviklede forhold bidrager til nem logistik. For eksempel den direkte rørføring til kajanlæg, hvor flydende bulkgods som eksempelvis kemikalier og fiskeolie kan løbe direkte i rørene. Resultatet er en mindsket CO2-udledning samt mere effektiv og sikker håndtering for miljøet. 

Fakta om Thyborøn Havn

  • 11 m vanddybde
  • 6 km kajanlæg
  • 1.000.000 m2 havneareal
  • 3.500 fartøjer anløber årligt
  • ISPS Level 1 sikret
  • ISO-certificeret: ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljø og ISO 45001 arbejdsmiljø 
  • +100 lokale servicevirksomheder

Denne artikel er del af et tema:

Tema: På bæredygtig kurs

Den globale skibsfart har taget hul på en omstillingsproces, der i løbet af de næste 30 år skal gøre branchen klimaneutral. Danske rederier er med helt i front, og den hjemlige maritime industri er klar med nye, innovative grønne løsninger. Men alle får travlt, hvis de ambitiøse mål skal indfries.

Mere fra...

09.10.2023Thyborøn Havn

Sponseret

Grøn ammoniak produktion med udskibning fra Thyborøn Havn er godt undervejs

04.09.2023Thyborøn Havn

Sponseret

Beliggenhed og bæredygtighed på en driftig Nordsø erhvervshavn