Esbern Snare affyrer Harpoon missil

Alle danske fregatter er i stand til at affyre missiler

Esbern Snare affyrer Harpoon missil.. Foto: Forsvaret

Den danske fregat Esbern Snare har under en stor NATO-øvelse i Nordnorge affyret et skarpt anti-skibs missil af typen Harpoon. Danmark deltager med to fregatter i øvelsen, hvori 13 lande deltaget med over 20 skibe, 35 fly og 4.000 personer. 

”Det giver os mulighed for at træne alle de mange procedurer og arbejdsgange, som er involveret i forbindelse med en missilaffyring. Der er en lang række mennesker, teknologi og tjeklister involveret, og det er nyttigt at gennemgå det hele i en virkelighedstro situation. Det giver denne øvelse os mulighed for,” siger kommandørkaptajn Lars Povl Jensen, der er chef for fregatten Esbern Snare. 

Lars Povl Jensen understreger, at øvelsen ikke kun handler om at affyre det enkelte missil. Øvelsen er en god lejlighed til at træne mange andre elementer i søkrig både internt på fregatterne og ikke mindst i samarbejdet mellem både de danske skibe og skibene fra de andre NATO-lande. 

”Vi får under øvelsen lejlighed til på begge fregatter at gennemgå en omfattende træning samt indsamle en lang række data, som vi efterfølgende kan evaluere og lære meget af. Disse øvelser, hvor mange landes krigsskibe mødes og øver sammen, er altid meget lærerige, fordi vi lærer at arbejde sammen og lærer af hinanden”. 

De danske fregatter er alle i stand til at affyre missiler, men de får sjældent mulighed for at øve det i virkeligheden.  

Ud over Esbern Snare deltager fregatten Niels Juel i øvelsen. 

Se tweet

Artikler

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Verdens første selvsejlende, elektriske færge er sat i drift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Maersk vil teste biobrændstof til tog

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

DSV køber el-lastbiler finansieret af intern CO2-afgift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Rederier: Global klimaafgift bør gå til u-lande

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Terntank og Kongsberg hædret på Nor-Shipping med Next Generation Ship Award

08.06.2023|Maritimedanmark.dk

Hurtigruten afslører koncept for batteri- og vinddrevet krydstogtskib

Copyright 2023