Caverion går forrest i udviklingen af grønne teknologier

Caverion har oprustet forretningen inden for den maritime branche og kan således imødekomme havnenes stigende efterspørgsel efter bæredygtige energiløsninger.

Foto: Caverion

CS electric A/S er blevet en del af Caverion-familien, hvilket er et gunstigt bidrag til Caverions teknologiske løsninger inden for energi og marine – særligt i en tid, hvor de grønne løsninger står højt på dagsordenen: 

„Der er i den grad en omstilling i gang i forhold til grønne vedvarende energikilder, og særligt med energikrisen i Europa er energi kommet på agendaen rigtig mange steder. Hele energieffektiviteten og produktionsagendaen fylder rigtig meget, og krisen har accelereret den grønne omstilling i et tempo, vi ikke har set hidtil,“ fortæller Carsten Sørensen, der er administrerende direktør i Caverion.

Havnenes infrastruktur er afgørende 

Havnene udgør væsentlige knudepunkter i samfundets infrastruktur, og hvis infrastrukturen hæmmes, kan det få store konsekvenser for forsyningskæder og industrierne på havnene. Til at skabe en velfungerende infrastruktur kræves samtidig en stærk el-infrastruktur, der kan tage hensyn til alle havnenes forbrugere – og med den grønne omstilling stiger ønsket om at udbygge el-infrastrukturen med blandt andet landstrøm:

„Hos Caverion har vi i mange år arbejdet med landstrømsløsninger, og med specialisterne fra CS electric står vi endnu stærkere. Havnene vil i fremtiden få en utrolig spændende rolle i forhold til den grønne omstilling, og vi må tænke i kreative og kundetilpassede løsninger. Havnenes infrastrukturer er helt afgørende for etableringen af de grønne løsninger, og det er vores opgave at udvikle og designe teknologier, der passer til de enkelte kunder, og som tager højde for de krav og behov, der findes nu, og dem, der kommer i fremtiden,“ lyder det fra Carsten Sørensen. 

I Esbjerg skrives der netop nu historie ved etableringen af verdens første brintdrevne landstrømanlæg, der er banebrydende i arbejdet med at udvikle bæredygtige, fremtidssikrede og CO2 -neutrale løsninger. Også inden for Power-to-X (P2X), der er et andet vigtigt indsatsområde for Caverion, er anlægget epokegørende og illustrerer den praktiske anvendelse af P2X. Skibene, som lægger til i havnen, kan i fremtiden koble sig til anlægget og modtage strøm, som er genereret af grøn brint og dermed 100 procent CO2 -neutral. Udover en markant reduceret CO2 -udledning er der yderligere fordele; der er ikke støj fra selve forsyningsanlægget, og skibene bliver langt mere tyste uden summende generatorer. Alt i alt medvirker det til betydelige miljøforbedringer i den bynære havn til glæde for ikke kun havnens naboer, men også for Esbjerg by som helhed.

Foto: Caverion

De nye energikilder vinder indpas 

De grønne energikilder har allerede vundet stor indpas i flere havne, og både solenergi-og brintløsninger skyder op landet over, mens efterspørgslen efter landstrøm blot vokser. Caverion er specialiseret i installation og drift af solcelleparker og har deltaget i opførelsen af flere af Danmarks største anlæg, ligesom virksomheden har erfaring inden for batteriteknologi. Med opkøbet af CS electric kan de to virksomheder nu kombinere styrkerne og håndtere den stigende efterspørgsel fra både den maritime branche og havnebrancherne: 

„Vi ser fire overordnede megatrends, som passer ind i den maritime og havnemæssige kontekst, hvor der er en stor interesse for energieffektivitet og produktivitet, og havnene har nu en helt ny rolle i forhold til energimarkedet. Brint bliver interessant i forhold til havnedrift, og sol fylder også mere og mere. Kombinationen af vores virksomheder vil give os en stærk platform for yderligere vækst lokalt og internationalt. Vi har allerede meget høj aktivitet i vores forretning, der udvikler det danske elnet – hvilket også er til gavn for de danske havne,“ afslutter Carsten Sørensen.

Foto: Caverion

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Landstrøm

Transportministeriet har igangsat udarbejdelse af et Havneatlas, der skal bidrage til at prioritere de nationale interesser i de danske erhvervshavne. Atlasset, der forventes færdig i 2023, vil bl.a. kortlægge adgang til landstrøm og ladeinfrastruktur til elforsyning af skibe i havnene. Maritime Danmark giver i dette Tema nogle eksempler på leverandører, produkter og havne der allerede i dag tilbyder landstrøm.

Mere fra...

03.04.2024Caverion Danmark A/S

Sponseret

Caverion og Assemblin fusionerer og skaber gigant

07.08.2023Caverion Danmark A/S

Sponseret

Caverion opruster med ny forretnings-direktør til CS electric

30.05.2023Caverion Danmark A/S

Sponseret

Caverion går forrest i udviklingen af grønne teknologier