Verden som vi kendte den, er ikke længere

Regionalisering afløser globalisering

Erhvervsminister Morten Bødskov. Foto: Fotograf Steen Brogaard

Sikkerhed er mange ting, også i den maritime branche. I årtier har vi mest forbundet sikkerhed med tiltag, der reducerer risikoen for, at nogen kommer til skade. Eller sikkerhed der forhindrer, at udefrakommende bryder ind i de bygninger eller systemer vi har opbygget. 

Men der er også en anden, helt overordnet eksistentiel sikkerhed. En sikkerhed vi længe har taget for givet, men som ikke er det. Med Ruslands angreb på Ukraine er det igen tydeligt, at retten til et trygt liv og national selvbestemmelse er noget vi skal være parate til at kæmpe for. Den verden vi kendte, er ikke længere. 

Det gælder også i økonomien, hvor drivkraften i verdensøkonomien - globaliseringen - mister sin centrale rolle, og erstattes af regionalisering. Vi skal stadig tænke globalt, men vi skal handle ud fra en regional kontekst. 

At verden som vi kender den er grundlæggende forandret, var ledetråden i et indlæg som erhvervsminister Morten Bødskov holdt i forbindelse med Danske Maritimes Årsmøde i København, i slutningen af sidste måned.

”Den globalisering vi har kendt indtil nu, er grundlæggende forandret. Der er ingen tvivl om, at der i nogen tid har været stigende globale spændinger mellem amerikanerne og kineserne. Putins angreb på Ukraine er et andet element, der samlet set betyder, at den teknologibaserede globalisering, som vi har set indtil nu, er dramatisk forandret. Vi ser ind i en verden, hvor verdenshandlen fortsat udvikler sig, men hvor der vil ske en regionalisering af den globale handel. Det skal vi være opmærksomme på”, siger Morten Bødskov.

”En anden ting vi skal være opmærksomme på er, at tendensen til spændinger stiger og vil fortsætte med at stige. Der er huller i forsyningskæderne, problemer med leverancerne, der er ventetider og langsommelige sagsbehandlinger. Mere eller mindre bevidste benspænd, og de vil blive ved. De er en udfordring for store dele af det danske erhvervsliv. Derfor vil vi se ind i en regionalisering af produktionen og energiforsyningen. Og det kommer til at påvirke verdenshandlen”, siger erhvervsministeren.

Hvad kan og skal Danmark gøre i den situation?

”Vi skal være endnu skarpere på vores styrkepositioner. Og her spiller I, den maritime branche, en helt central rolle”, siger Morten Bødskov.

”Vi er i en tid, hvor verden forandrer sig, og hvor vi kommer til at se erhvervspolitik som sikkerhedspolitik. Fra dansk side vil vi meget målrettet gå efter at udvide vores markeder i forhold til de grønne produkter. Produkter som kan gøre os, og andre, uafhængige af Ruslands og Mellemøstens energiressourcer. Vi vil i langt højere grad samarbejde med amerikanerne for at skabe flere markeder for dansk industri, og vi kommer til at stille os i spidsen for en europæisk industripolitik, der har fokus på at sikre kritiske råstoffer. I sidste ende handler det om sikkerhed. Og hvad er det, der kan give os den sikkerhed: det er grønne energikilder, vedvarende energikilder. Og hvad er det vi har i Danmark - det er det, vi har”.

”Vi er i en tid, hvor verden forandrer sig, og hvor vi kommer til at se erhvervspolitik som sikkerhedspolitik”

Morten Bødskov, Erhvervsminister

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sikkerhed

Sikkerhed er forudsætningen for alt arbejde der udføres, også i den maritime branche. I dette Tema dykker vi ned i vidt forskellige aspekter af sikkerhed - på havet, offshore og eksistentielt. Udstyr der kan forhindre at brand opstår, udstyr der anvendes til at bekæmpe brand - og udstyr der skal forbedre sikkerheden. Og så giver Erhvervsministeren sit bud på den sikkerhed der omgiver os alle.

Artikler

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Verdens første selvsejlende, elektriske færge er sat i drift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Maersk vil teste biobrændstof til tog

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

DSV køber el-lastbiler finansieret af intern CO2-afgift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Rederier: Global klimaafgift bør gå til u-lande

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Terntank og Kongsberg hædret på Nor-Shipping med Next Generation Ship Award

08.06.2023|Maritimedanmark.dk

Hurtigruten afslører koncept for batteri- og vinddrevet krydstogtskib

Copyright 2023