Udbygning af Rønne Havn ind i ny fase

Arbejdet forventes færdigt i 2025.

Foto: Rønne Havn

Rønne Havn sender nu de næste to etaper af havneudbygningen i EU-udbud. Havnen forventer at kunne indgå entrepriseaftale med en entreprenør inden årets udgang. Arbejdet med de to etaper forventes endeligt færdigt i 2025. 

”Som Bornholms centrale forsyningshavn er vi en forudsætning for øens vækst og udvikling. For at sikre en moderne og tidssvarende havn sætter vi nu de næste to etaper i udbud. Dermed støtter vi op om de politiske planer og skaber en styrket erhvervs- og forsyningshavn på Bornholm, hvor alle selskabets forretningsområder understøtter og supplerer hinanden, og sikrer forsyningssikkerheden for øen”, siger Lars Nordahl Lemvigh, adm. direktør i Rønne Havn. 

Udbuddet på de to næste udvidelser er et EU-udbud, hvor havnen forpligter sig til at udbyde opgaverne til entreprenører i hele EU. Alle bydere kan byde på begge etaper, men kan også vælge kun at byde på en enkelt etape. 

Etape 3 handler om at skabe godt 100.000 m2 større projektareal i Sydhavnen bl.a. ved en delvis opfyldning af det tidligere fiskeribassin, hvor der er minimal aktivitet. Derudover etableres der en ny Ro-Ro rampe samt en ny ca. 280 m. lang kaj over for den nuværende skærvekaj i Sydhavnen. 

Etape 4 er en forlængelse af den søndre ydre forkastning, og en fjernelse af de indre moler samt uddybning. Derved opnås forbedrede besejlings- og manøvreforhold i havnen med et langt roligere havnebassin.  Endelig etableres en multifunktionskaj i den vestlige del af havnen. Multifunktionskajen giver forbedrede muligheder for flere forretningsområder (f.eks. bulk, færger og krydstogt), og dermed generelt bedre forhold for havnens kunder som helhed. 

Endelig investeringsbeslutning om etape 3 og 4 vil blive taget i slutningen af 2023, når de nødvendige myndighedstilladelser er opnået og udbudsprocessen er gennemført. 

-mauh 

Artikler

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Hempel åbner ny fabrik i Kina

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Redningsstation er uden redningsbåd: Kan få fatale konsekvenser

24.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kontrahering af produkttankskibe sætter rekord

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nordatlantens største forskningsskib - Norrøna

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Lolland Kommune vedtager ny færgestrategi

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nye kornskibe forlader Ukraine

Copyright 2023