Translokation på Svendborg Søfartsskole

Torsdag var der translokation og dimission for ubefarne og befarne skibsassistenter på Svendborg Søfartsskole. Godt 40 elever fik papir på en uddannelse der kan føre dem vidt omkring i verden. Forstander Jens Frederiksen holdt traditionen tro tale for de nyuddannede.

Foto: Svendborg Søfartsskole.

”Med den maritime grunduddannelse, hvad enten det gælder den ubefarne eller befarne uddannelse, så har I fået nøglen til en port, som åbner for en maritim verden, med masser af muligheder. Specielt for dem af jer, som i den nære fremtid, eller måske om nogle år vælger at videreuddanne jer i den nautiske retning til Kystskipper, Sætteskipper, Skibsfører eller Dual-officer, eller hvis I vælger maskinretningen mod maskinmesteruddannelsen, vil der være utallige jobmuligheder for meget spændende og særdeles vellønnede jobs til søs - i en verden, hvor arbejdsløshed stort set ikke kendes. Det vil altid være muligt at bygge videre på jeres uddannelse alt efter lyst og evner”, sagde forstander Jens Frederiksen sidst i sin tale.

”Til jer ubefarne husk på, at det er muligt at tage den afsluttende del af uddannelsen til befaren skibsassistent hos os, når I har opnået den tilstrækkelige sejltid. Og til jer befarne, som allerede har fundet ud af det. Tak for, at I valgte at læse videre på Svendborg Søfartsskole”, sagde Jens Frederiksen.

”Og sidst, men ikke mindst. Endnu en gang hjertelig tillykke til jer dimittender med jeres uddannelse og al god vind fremover!”

Redaktionen

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023