CO2-lagring kan blive Esbjergs nye olieeventyr

Først tjente Esbjerg milliarder på at hente olie og gas op af den danske undergrund i Nordsøen. Nu er der udsigt til at tjene endnu flere milliarder på at pumpe CO2, der bl.a. stammer fra afbrænding af olie og gas, tilbage i undergrunden. CCS - Carbon Capture and Storage – kan gå hen og blive Esbjergs nye olieeventyr.

Foto: Esbjerg Havn

En del af kapitalen kommer nu fra PensionDanmark, der er et af Danmarks største ikke-kommercielle pensionsselskaber. I juli indgik PensionDanmark en stor aftale med Esbjerg Havn om investeringer for op mod 7 milliarder kroner - heraf 700 millioner kroner øremærket terminaler til håndtering af power-to-X og CCS. Terminaler der skal opføres i baglandet til Esbjerg Havn samt i Nordsøen, og ventes klar i 2028.

”Vi ser gode muligheder for at bidrage til udviklingen af Esbjerg Havn som et naturligt knudepunkt for et fremtidigt grønt energieventyr i Nordsøen”, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

”Vi er klar til at investere, hvis projekterne kan forenes med et passende afkast til vores medlemmers pensionsopsparinger, og med de planlagte projekter er der mulighed for at sætte rettidigt og massivt ind. Dermed kan vi give Esbjerg og Danmark mulighed for at opbygge en international førerposition, som rummer et betragteligt eksportpotentiale, sådan som vi allerede kender det fra vindenergiområdet”, siger Torben Möger Pedersen.

Visionen deles af Energy Cluster Denmark, der er Danmarks nationale klyngeorganisation for energisektoren.

”CCS og Power-to-X ligger i helt naturlig forlængelse af det Esbjerg har specialiseret sig i”, siger Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark, til Maritime Danmark.

Direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen, er helt enig.

”Jeg tror at CCS kan blive et forretningsben, ikke kun for os, men for hele Danmark, fordi Nordsøen har nogle helt specifikke forhold der gør, at man kan lagre så meget CO2. Vi vil kunne opfylde ikke kun danske behov, men f.eks. også for industriklyngerne i Tyskland. Og selvfølgelig ligger Esbjerg vældig godt placeret, også i denne sammenhæng”, siger Dennis Jul Pedersen til Maritime Danmark.

I Nordsøen kan der ifølge beregninger lagres 400 til 700 gange mere CO2, end Danmark har behov for.

Langt hovedparten af de 7 milliarder kroner som PensionDanmark er parate til at investere i Esbjerg, går dog til havvindmøllesektoren. 5,8 milliarder kroner vil gå til opførelsen af faciliteter til produktionen af havvindmøller. 

Endelig ventes godt 500 millioner kroner at blive investeret i udviklingen af Esbjerg Havn som multimodalt knudepunkt. Det indebærer en sammenkobling mellem søtransport, vejnettet og jernbanen på Esbjerg Havn samt forbindelsen til luftfragt til og fra Esbjerg Lufthavn. Sidstnævnte tiltag ventes klar i 2032.

 

Fakta

Danmark og otte andre europæiske lande omkring Nordsøen indgik i april en aftale om at 20-doble kapaciteten inden for havvind inden 2050. Målet er 300 GW - hvilket i runde tal svarer til 300 millioner husstandes årlige forbrug.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Esbjerg - Danmarks offshore hovedstad

Med mere end 200 aktive virksomheder indenfor offshore, er Esbjerg Danmarks offshore hovedstad. Fra små innovative enkeltmandsvirksomheder til mastodonter med flere tusinde ansatte. Fælles for mange er, at fokus i disse år bevæger sig fra den traditionelle olie- og gasforretning, og over mod grøn energi. Det sidste nye vækstområde er opsamling og lagring af CO2 i undergrunden.

Artikler

25.09.2023|Maritimedanmark.dk

Redningsstation er uden redningsbåd: Kan få fatale konsekvenser

24.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kontrahering af produkttankskibe sætter rekord

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nordatlantens største forskningsskib - Norrøna

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Lolland Kommune vedtager ny færgestrategi

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nye kornskibe forlader Ukraine

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kom med ombord på Laura Maersk

Copyright 2023