Ørsted får milliarder til CO2-lagring

Indfangning sker på Avedøreværket og Asnæsværket

Avedøreværket.. Foto: Wikipedia

Energistyrelsen har tildelt Ørsted 8,2 milliarder kroner til fangst, transport og lagring af CO2 i fuld skala. Projektet vil fange og lagre 430.000 ton CO2 om året fra 2026 og 20 år frem. Planen er at indfange de store mængder CO2 på Avedøreværket og Asnæsværket. 

”Det er yderst glædeligt, at vi nu er nået til et punkt, hvor vi er klar til at underskrive en kontrakt med Ørsted. De skal nu i gang med at etablere fangst, transport og lagring af CO2 i fuld skala. Det er første gang, det sker i Danmark, og det er kæmpestort”, siger Mogens Hagelskær, vicedirektør i Energistyrelsen. 

Udbuddet åbnede i maj 2022 og har været afholdt som udbud med forhandling. Tre selskaber blev prækvalificerede i juli 2022: I/S Vestforbrænding, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S samt Aalborg Portland som har været i konkurrence igennem udbuddet.  

”Det er fantastisk, at tre meget forskellige aktører har deltaget i udbuddet, og vi værdsætter den enorme indsats, selskaberne har lagt i at udarbejde deres tilbud. Alle tilbuddene har været innovative i deres løsninger og med fokus på hastighed. Ørsted har tilbudt fangst og lagring af 430.000 ton CO2 årligt fra 2026 og garanteret opstart af CCS i 2025. Det bringer Danmark nærmere på klimamålsætningerne, og endda lidt mere end den politiske aftale foreskriver. Vi ser frem til samarbejdet med Ørsted”, siger Mogens Hagelskær. 

Med beslutningen om tildeling starter en ti-dages stand still-periode, hvorefter Energistyrelsen og Ørsted indgår kontrakten under forudsætning af, at der ikke modtages en klage i perioden. 

Når Ørsteds anlæg starter op i 2025, vil det være et af de første og største europæiske anlæg til CO2-fangst, og første gang der etableres infrastruktur til CO2-transport og mellemlagring i Danmark. 

I februar 2023 meddelte klima-, energi- og forsyningsministeren de første licenser til CO2-lagring i Danmark med henblik på at etablere CO2-lagring i den danske Nordsø. I marts 2023 udførte Projekt Greensand den første nedpumpning af CO2 i den danske undergrund i et pilot- og demonstrations projekt støttet af EUDP. 

Fakta

CCUS-puljen (carbon capture, usage, and storage) på samlet 16 milliarder kroner blev vedtaget med Klimaaftalen om energi og industri mv. fra 2020. 

Første udbud af puljen – som dækker cirka halvdelen af det afsatte beløb - skal sikre, at 400.000 ton CO2 bliver lagret om året fra 2026 og i 20 år frem gennem én kontrakt.   

Tre aktører I/S Vestforbrænding, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S og Aalborg Portland var prækvalificerede til at deltage i udbuddet, og alle tre indsendte vejledende tilbud og deltog i forhandlinger med Energistyrelsen. 

I denne første fase af CCUS-puljen bliver midlerne udmøntet med henblik på at bidrage til etablering af en samlet værdikæde for fangst, transport, og lagring af CO2. 

Støtten gives pr. reduceret ton CO₂ og vil blive justeret for udviklingen i CO₂-afgifter, herunder eventuelle negative afgifter for negative udledninger og kvoteprisen. 

Puljen til negative emissioner (NECCS puljen) forventes udbudt henover sommeren 2023. 

Artikler

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Verdens første selvsejlende, elektriske færge er sat i drift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Maersk vil teste biobrændstof til tog

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

DSV køber el-lastbiler finansieret af intern CO2-afgift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Rederier: Global klimaafgift bør gå til u-lande

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Terntank og Kongsberg hædret på Nor-Shipping med Next Generation Ship Award

08.06.2023|Maritimedanmark.dk

Hurtigruten afslører koncept for batteri- og vinddrevet krydstogtskib

Copyright 2023