Øhop Sydfyn får 604.000 kroner i støtte

Øhop Sydfyn, der skal binde øerne i det Sydfynske Øhav sammen til en samlet turistdestination på tværs af kommunegrænserne, har fået 604.000 støttekroner af Landdistriktspuljen til videreudvikling af konceptet.

”Vi har et momentum lige nu - i forlængelse af den store succes med øhop i sommer. Det vil vi gerne holde fast i med flere prøvehandlinger, og det har vi søgt midler til”, siger en glad Hans Søby, havnemester på Svendborg Havn. Han understreger, at der er søgt midler flere steder – og at projektet afventer tilsagn fra de andre fonde.

”Det bliver spændende at følge udviklingen af Øhop Sydfyn, og jeg er overbevist om, at erfaringerne også kan bruges andre steder i det danske ørige”, siger Jan Fritz Hansen, leder af Færgesekretariatet. Han tilføjer, at Færgesekretariatet bakker op om projektet både som sponsor og med assistance til videreudvikling og formidling.

Midlerne er søgt til leje og drift af to mindre person- og cykelfærger – og til udvikling af bookingsystem og en øhop portal.

Ø-hopprojektet tager afsæt i et pilotprojekt fra 2016, hvor færgen Hjortøboen, foruden den faste ruteplan mellem Hjortø-Svendborg, sejlede til øerne Skarø, Avernakø og Drejø. Forsøget blev en succes med alle afgange udsolgt samt udfyldt kapacitet på Skarø-Drejø færgen.

”Vi vil gerne videre med afprøvning og udvikling af et decideret øhop-koncept, hvor der er flere daglige anløb på hver ø/havn, og hvor man kan komme videre i begge retninger. Derfor ønsker vi at udvide tonnagen og leje to mindre skibe i månederne juli og august i 2017 og 2018-sæsonen”, siger Hans Søby.

Desuden skal midlerne gå til at udvikle bookingsystemet - og til en øhop portal.

Havnemesteren forklarer, at planen er, at det skal være muligt for gæsterne at planlægge og booke alle dele af færgerejserne til deres øhavsferie i én arbejdsgang, inklusive tilslutning til Svendborgs og Faaborgs eksisterende færgeinfrastruktur, som naturligvis også indgår i Øhop Sydfyn.

”Idéen er, at gæsten bliver præsenteret for et interaktiv og grafisk øhavskort, der hele vejen igennem planlægningen præsenterer mulighederne på den næste destination, - og uden at kommunegrænserne er en barriere.

Det langsigtede mål med øhop-konceptet i det Sydfynske Øhav er at binde øerne sammen til en samlet turistdestination og dermed forbedre forretningsgrundlaget for øernes eksisterende turismeerhverv og skabe muligheder for nye turisme- og servicevirksomheder.

”På den måde bliver ø-hoppet også et element i forhold til øboernes eksistensgrundlag”, siger Hans Søby, der tilføjer, at det naturligvis også kræver noget ude på øerne:

”Det er lidt som hønen og ægget. Vi forsøger at få en ny type gæster ud på øerne – men det kræver, at der er gode udflugtsmål, service og tilbud ude på øerne”.

Hans Søby understreger at Færgesekretariatet er en vigtig samarbejdspartner i udviklingen af øhop.

”Både helt konkret i udviklingsfasen. Men også med mere langsigtede ideer for øje – om at tænke færgedriften sammen på en ny måde, hvor hver kommune driver deres egen færge, men hvor færgerne samtidig samles i en fælles pulje, så de også kan benyttes til andre formål, og hvor vi tænker i øhop, pendlerfærger, afløserfærger, konventionelle færger og fleksible fartøjer i et område i stedet for, at hver færge er bundet til at betjene en enkelt ø”.

”Med de 604.000 kroner er vi kommet over første vigtige hurdle”, siger Hans Søby. Udgiftsbudgettet lyder på ca. 3,2 millioner kroner over to år, for at få Øhop Sydfyn på skinner, og der er desuden ansøgt om midler fra LAG SØM, samt Småøernes Aktionsgruppe – på indtægtssiden er også salg af billetter.

Øhop Sydfyn er et samarbejde mellem Faaborg Havn, Naturturisme, Svendborg Event, Visit Faaborg og Svendborg Havn og projektet er desuden i dialog med rederiet, der driver Birkholmsposten.

Ø-hopprojektet tager afsæt i et pilotprojekt fra 2016, hvor færgen Hjortøboen, foruden den faste ruteplan mellem Hjortø-Svendborg, sejlede til øerne Skarø, Avernakø og Drejø. Forsøget blev en succes med alle afgange udsolgt samt udfyldt kapacitet på Skarø-Drejø færgen.

Kilde: Øhop Sydfyn

Artikler

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Verdens første selvsejlende, elektriske færge er sat i drift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Maersk vil teste biobrændstof til tog

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

DSV køber el-lastbiler finansieret af intern CO2-afgift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Rederier: Global klimaafgift bør gå til u-lande

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Terntank og Kongsberg hædret på Nor-Shipping med Next Generation Ship Award

08.06.2023|Maritimedanmark.dk

Hurtigruten afslører koncept for batteri- og vinddrevet krydstogtskib

Copyright 2023