Ø-færge støtte giver ny vækst

Den millionstøtte regeringen har bevilget til de kommuner der driver færgefart til de mindre danske øer - med det formål at sænke billetpriserne - har haft en klar positiv effekt. Tunøfærgens passagertal er f.eks. steget med 37 procent, og øens erhvervsdrivende har fremgang.

”37 % vækst i passagertallet sammenlignet med samme periode sidste år. Det er fantastisk flot – hvor ser man ellers vækst i den størrelsesorden”, siger lyder Odders Borgmester, Uffe Jensen. Han deltog tirsdag i Færgesekretariatets ’fejring’ af regeringens støtte til ø-færgerne, også kaldet Landevejsprincippet, der blev afholdt på Tunø Kro som et seminar efterfulgt af et borgermøde. Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Færgesekretariatet og Tunø Beboerforening.

Tunøfærgen har nedsat prisen på passagerbilletter til det halve – fra 96 kr. pr vej til 48 kr. – og det har fået folk fra nær og fjern til at valfarte til Tunø.

”Vi har valgt at tage til Tunø, fordi det er et mønstereksempel på, hvor god fremgang man kan få på basis af Landevejsprincippet. Her har både kommunen, færgen og øboere gjort et stort stykke arbejde for at udfylde de muligheder, som det nye tilskud giver”, siger leder af Færgesekretariatet, Jan Fritz Hansen.

”Vi er kommet et langt stykke af vejen med Landevejsprincippet. Men vi er først i mål, når øerne har fuld trafikal ligestilling”, siger Mette Dencker, folketingsmedlem for DF. Hun tror på en gradvis implementering af det fulde Landevejsprincip indtil 2020, så det koster det samme at sejle med ø-færgerne som det koster at køre ad landevejen

”Det betyder, at øerne bliver tilgængelige for tilflyttere – og jeg er overbevist om, at der er mange, der vil bo på øerne, når der ikke er en økonomisk forhindring”, siger Mette Dencker, der ser det som en del af en nødvendig decentralisering at gøre det muligt at bo uden for de store byer:

”Men det er vigtigt at huske på, at det også kræver noget af øerne at sørge for, at der er noget at komme efter – ligesom kommunerne skal huske, at øen mange steder er en af de allerstørste turistattraktioner”.

Mette Dencker tilføjer, at hun rent faktisk fik ideen til Landevejsprincippet under et besøg på Tunø – og at hun har det som en personlig sag at kæmpe det fulde princip igennem.

”Vi rider på toppen af en bølge, nu er det vigtigt, at vi holder dampen oppe”, påpeger borgmester Uffe Jensen:

”Jeg vil gerne understrege, at vi skal gøre det sammen – kommune og øboer. Det er vigtigt, at Tunø bakker op, så dem, der kommer over på Tunø, får en god oplevelse. Der skal være noget, de kan prøve, købe, opleve, spise og tage med hjem. Her ligger ansvaret hos jer, der bor her – at de besøgende får en god oplevelse.”

Borgmesteren opfordrede øboerne til at bruge en weekend på visioner og fremtidssnak: Få gerne inspiration udefra – og snak jer frem til, hvad I som ø gerne vil. I kan hjælpe Odder Kommune – og omvendt.

Efter seminaret troppede 12 beboere op til borgermøde – med stor spørgelyst.

Tekst og foto: Færgesekretariatet

Artikler

24.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kontrahering af produkttankskibe sætter rekord

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nordatlantens største forskningsskib - Norrøna

23.09.2023|Maritimedanmark.dk

Lolland Kommune vedtager ny færgestrategi

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Nye kornskibe forlader Ukraine

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Kom med ombord på Laura Maersk

22.09.2023|Maritimedanmark.dk

Frederikshavn Havn øger milliardgæld

Copyright 2023