Maersk Oil fik overskud på 14 mia.kr.

Maersk Oil fik i 2012 et overskud på 14 milliarder kroner, mod et overskud på 11 milliarder kroner i 2011. Omsætningen i 2012 faldt til 59 milliarder kroner fra 68 milliarder året før. Det er et fald på 13 procent, som skyldes fald i produktionen.

Resultatet var positivt påvirket af engangsskatteindtægt på 5,2 milliarder kroner fra forliget i en algerisk skattesag samt en avance på 527 millioner fra et delvist salg af andele i Brasilien.

Dette blev delvist opvejet af en nedgang på 23% i Gruppens andel af olie- og gasproduktionen til 257.000 boepd (333.000 boepd i 2011), som hovedsageligt skyldes lavere produktionsandel i Qatar og Danmark.

Udviklingen i porteføljen omfattede modning af de vigtige projekter Chissonga i Angola og Johan Sverdrup i Norge, en aftale om yderligere udvikling af Al Shaheen feltet i Qatar samt start af Dunga fase II produktionen i Kasakhstan. Efterforskningsudgifter var 6,4 milliarder kroner, samme niveau som sidste år.

Maersk Oil har efterforsknings- og produktionsaktiviteter i 11 lande og en produktionsandel på ca. 257.000 tønder olieækvivalenter pr. dag fra seks lande. Maersk Oil modner olie- og gasressourcer via et stort efterforskningsprogram samt gennemførelse af en række udbygningsprojekter.

Ved udgangen af 2011 havde Maersk Oil reserver og ressourcer på 1,38 milliarder tønder olieækvivalenter, inklusive reserver på 443 mio. tønder olieækvivalenter. Reserverne og ressourcerne er estimeret i overensstemmelse med internationale standarder og reserverne er revideret af uafhængig tredjepart.

Tallene for reserver og ressourcer opdateres årligt, og tallene for udgangen af 2012 oplyses sammen med delårsrapporten for første kvartal 2013.

I Qatar var produktionsandelen 103.000 boepd (157.000 boepd); 34% lavere end i 2011 som følge af aftalen om produktionsdeling og en lavere andel til dækning af omkostninger, mens bruttoproduktionen fra feltet var uændret i niveau på 300.000 boepd.

Produktionsandelen i Danmark var 91.000 boepd (113.000 boepd); 19% lavere end i 2011 hovedsagelig som følge af Nordsøfondens indtræden (Den Danske Nordsøfond ejet af den danske stat) som partner med en 20% andel i DUC (Dansk Undergrunds Consortium)den 8. juli 2012.

Denne ændring har ingen indvirkning på Gruppens nettoresultat, da den danske stats deltagelse erstatter en 20% overskudsandel, der er betalt, siden aftalen blev indgået i 2003. Endvidere påvirkede det naturlige fald i modne danske felter produktionen negativt.

Produktionsandelen i Storbritannien (UK) på 28.000 boepd var på samme niveau som i 2011 (27.000 boepd). Gryphon FPSOen, som blev beskadiget under en storm i starten af 2011, forventes at være tilbage i produktion i første kvartal 2013.

I Algeriet var produktionsandelen på 27.000 boepd marginalt højere i forhold til 2011 (25.000 boepd), positivt påvirket af forbedrede kontraktsvilkår med det algeriske nationale olieselskab som følge af forliget iskattesagen i første kvartal 2012, men opvejet af den naturlige modning af felterne.

Produktionsandelen i Kasakhstan og Brasilien var på henholdsvis 3.000 boepd (3.000 boepd) og 5.000 boepd (8.000 boepd). Maersk Oil har en forskelligartet projektportefølje og en projektleveringsplan på plads for at kunne nå produktionsmålet på 400.000 boepd i 2020. Fem større projekter er blevet godkendt af myndighederne, og gennemførelsen går fremad mod produktionsstart i 2014.

I Algeriet fortsætter udbygningen af El Merk feltet, og den første olie forventes i første kvartal af 2013.

I Angola fortsætter arbejdet med udbygningsplanen for Chissonga fundet i Blok 16, og boring af den fjerde vurderingsbrønd blev gennemført i slutningen af 2012. Udbygningen vil sandsynligvis omfatte en selvstændig FPSO med forventet produktionsstart i 2017-18.

I Kurdistan-området i Irak blev den anden vurderingsbrønd succesfuldt færdiggjort på Swara Tika fundet, ogyderligere indledende udbygningsaktiviteter er planlagt til 2013. Maersk Oil øgede sin ejerandel i HKN Energy fra 20% til 30% (svarende til en 22,5% andel af Sarsang produktionsaftalen).

I Kasakhstan kom den første Dunga Fase II brønd i drift i december 2012 som planlagt, og i løbet af de næste tre år vil der blive boret yderligere 197 brønde, som vil blive sat i produktion.

I Norge er tre vurderingsbrønde færdigboret i Avaldsnesdelen af det betydelige Johan Sverdrup fund. En midlertidig aftale mellem de involverede licenshavere er på plads, og fortsatte vurderingsaktiviteter ventes at føre til valg af koncept ved udgangen af 2013 og produktionsstart i 2018.

Zidane-2 brønden fandt et højtryksgasreservoir, og en vurdering af det samlede kommercielle grundlag for Zidane 1 og 2 fundene er igang. For at understøtte udbygningen af Zidane og andre fremtidige fund i det centrale Norge er der investeret i en andel af en planlagt gasrørledning.

I Qatar er der aftalt en ny feltudbygningsplan for 2012 med Qatar Petroleum, herunder yderligere investeringer på USD 1,5 mia., der bl.a. dækker 51 nye brønde, med det formål at optimere udvindingen og opretholde et stabilt produktionsniveau på 300.000 boepd fra Al Shaheen feltet.

I Storbritannien fortsætter udbygningsprojektet for Golden Eagle med planlagt produktionsstart i 2014. Maersk Oil købte den resterende 30% ejerandel i de Maersk Oil opererede Dumbarton og Lochranza felter samt FPSOʼen Global Producer III. Med købet ejer Maersk Oil nu 100% af begge felter og FPSOʼen.

I USA går udbygningen af dybtvandsfeltet Jack i Den Mexicanske Golf i USA fremad mod forventet produktionsstart i 2014. Der er planlagt yderligere vurderingsboringer for Buckskin fundet i 2013.

Efterforskningsaktiviteterne er blevet optrappet, og der er gjort en række betydningsfulde fund i de seneste par år. Nye projekter modnes kontinuerligt gennem den globale portefølje, og ved at fokusere på produktive bassiner med en kendt geologi og risici har Maersk Oil været i stand til at tilføje nye ressourcer til konkurrencedygtige omkostninger.

Maersk Oil færdiggjorde 23 efterforsknings- eller vurderingsbrønde i forhold til 14 i 2011. I Angola blev Caporolo fundet gjort i Blok 16, og der er planlagt yderligere boringer for at vurdere fundets kommercielle potentiale, der ligger ved siden af Chissonga fundet. Efterforsknings- og vurderingsboringer i Blok 16 fortsætter i begyndelsen af 2013.

Der er også planlagt yderligere efterforsknings- og vurderingsboringer i Blok 8 og 23, men timingen afhænger af tilgængeligheden af rigge, hvilket i stadig større grad er blevet enudfordring som følge af det overophedede marked for borerigge i Vestafrika.

I Brasilien deltog Maersk Oil i boringen af fire efterforsknings- og vurderingsbrønde, og flere brønde er planlagt i 2013. I Blok BM-C-37 og BM-C-38 realiserede Maersk Oil værdi ved at sælge en andel på 20% samt operatørskab til samarbejdspartneren til gengæld for en afståelsessum og total omkostningsdækning i op til seks brønde.

I Grønland blev indsamlingen af 3D seismiske data vellykket afsluttet i Baffin Bay, og Maersk Oil deltog i et kerneprøveudtagningsprogram på lavt vand.

I Kurdistan-området i Irak fortsætter den høje efterforskningsaktivitet i Sarsang blokken, og ved årets afslutning var boringen af to efterforskningsprospekter i gang.

I Kasakhstan blev boringen af tre efterforskningsbrønde afsluttet med lovende resultater, hvilket muliggjorde modningen af Dunga Fase III, som kan bringe bruttoproduktionen op på et niveau på 30.000 boepd.

I Norge afgav Maersk Oil bud i to efterforskningsbudrunder med forventet tildeling i midten af 2013. T-Rex boringen fandt ikke kulbrinter i kommercielle mængder, og blev derfor forladt. Boring af Albert efterforskningsbrønden blev påbegyndt i december.

I Storbritannien blev boringen af syv efterforsknings- og vurderingsbrønde afsluttet, herunder vurderingsbrønde i Culzean, Ockley og Jackdaw. Maersk Oil fik tildelt ni nye licenser i den 27. budrunde i Storbritannien, samt mulighed for tildeling af yderligere tre licenser i 2013, som afventer resultatet af de igangværende miljømæssige vurderinger.

I USA udbygger Maersk Oil fortsat sin projektportefølje og blev tildelt syv nye blokke i budrunden om Den Mexicanske Golf i USA. Boring af Oceanographer projektet er planlagt til 2013.

Gryphon FPSOʼen har været ude af drift siden starten af 2011. Produktionstabet og skaderne er dog delvist dækket af gældende forsikringspolicer, og i 2012 er der modtaget en kompensation på USD 407 mio. Det skal bemærkes, at forhandlinger om det endelige forsikringsprovenu fra forsikringsselskaberne stadig er i gang.

Kilde: A.P. Møller Mærsk

Relateret indhold

22.05.2024Maritimedanmark.dk

Høj Nordic Marine Contractor øgede bundlinje og egenkapital

22.05.2024Maritimedanmark.dk

Byggeplaner: Tre af de største danske værfter positive

02.05.2024Maritimedanmark.dk

Ørsted overskud på 2,6 milliarder kroner

02.05.2024Maritimedanmark.dk

Stort underskud i Vestas

23.04.2024Maritimedanmark.dk

Vestas og Maersk sammen om havvind-hub i Sydkorea

22.04.2024Maritimedanmark.dk

Danmarkshistoriens største havvindsudbud skudt i gang

18.04.2024Maritimedanmark.dk

Semco Maritime øger omsætning og overskud

09.04.2024Maritimedanmark.dk

Nyt samarbejde skal beskytte Nordsøens infrastruktur mod sabotage

Jobmarked

Se alle

ROYAL ARCTIC LINE

Spændende og udfordrende job på Grønlands mest unikke arbejdsplads til søs – Kok søges til passagerskibet Sarfaq Ittuk.

Højsæsonen er så småt skudt i gang og vi søger derfor en engageret kok, der sammen med skibet Køkkenchef og ungkok kan være med til, at give gæsterne en uforglemmelig oplevelse ombord på Sarfaq Ittuk.

Område

Grønland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Fjord Line Danmark

Kok

Da sommersæsonen nærmer sig skal Fjord Line bruge ekstra besætning til vores hold af Superhelte. Derfor søger vi dygtige kokke, som ønsker at prøve kræfter med livet til søs, samt opleve en helt ny type af frihed.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Fjord Line Danmark

Juniormester

Fjord Line søger lige nu en juniormester, der er klar til at opnå sin sejltid.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Søfartens Ledere

Dygtig og erfaren faglig sekretær/faglig konsulent til Søfartens Ledere

Er du en stærk forhandler med en passion for ansættelsesretlige problemstillinger samt rådgivning til medlemmer? Hvis ja, så søg stillingen her og vær med til at gøre en forskel for lederne i det maritime Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.06.2024

DanPilot

Bådførere søges til Skagen

DanPilot søger bådførere til lodsstationen i Skagen

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

21.05.2024

RelyOn Nutec

Timeansatte instruktører

Har du en uddannelse inden for det maritime, offshore eller brand & redning? Er du en udadvendt profil med flair for at formidle din viden, og vil du være en del af en organisation, hvor alle tager ansvar for at give vore kursister den bedst mulige læring og oplevelse?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Søfartsstyrelsen

Skibsinspektør til Søfartsstyrelsen

Vil du være en del af Søfartsstyrelsens arbejde med at påvirke fremtidens rammer for skibsfartens grønne omstilling og teknologiske udvikling?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

28.05.2024

Færgesekretariatet

Sekretariatschef

Færgesekretariatet søger en ny sekretariatschef.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen søger en projektleder

Søfartsstyrelsen søger en projektleder til Regulatory Future Lab (Future Lab)

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

29.05.2024

MARPRO Search & Selection

Shipping Trainee

Are you dreaming of unfolding your talent and to work with shipping in an international agency company where no two days are alike? Then we can offer you an exciting and developing apprenticeship at Leth Danish Straits a subsidiary to Leth and Inchcape Shipping Services.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Bliv opdateret med maritimedanmark.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra den maritime branche. Vi leverer nyhedsoverblikket og fagligheden, gode jobtilbud og faglige events. Hver dag,

Se flere temaer

Events

Se alle
Marstal Navigationsskole
Kursus
Genopfriskning af Søsikkerhedskursus - Basic Safety Training – STCW-A-AI/1-1

Hvis det er ved at være 5 år siden, du fik dit kursus i Søsikkerhed, så kan du nu få det genopfrisket.

Dato

23.05.2024

Tid

09:00

Sted

Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal

RelyOn Nutec
Kursus
STCW - Advanced Fire Fighting (afholdes løbende)

At the end of the course the participant shall be able to use the principles for on-site management of available resources of personnel and material and shall be able to plan and exercise fire drills onboard a vessel.

Dato

30.05.2024

Tid

08:30

Sted

Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø, 6705, Denmark

Marstal Navigationsskole
Kursus
GMDSS (GOC)

Kurset henvender sig til alle, som skal betjene GMDSS radioudstyr på skibe eller andet, godkendt til A2, A3 eller A4 (MF/HF m.m.)

Dato

06.06.2024

Tid

09:00

Sted

Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal

Marstal Navigationsskole
Kursus
Genopfriskning af Søsikkerhedskursus - Basic Safety Training – STCW-A-AI/1-1

Hvis det er ved at være 5 år siden, du fik dit kursus i Søsikkerhed, så kan du nu få det genopfrisket.

Dato

22.08.2024

Tid

09:00

Sted

Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal

RelyOn Nutec
Kursus
STCW -Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats (afholdes løbende)

After completion of the course, the delegate must meet the qualification requirements in accordance with the STCW Code Table A-VI/2-1 Target Group: Persons to be included as the ships operating crew who must operate liferafts, lifeboats and man-over-board boats. Course Contents: Operation and construction of: - Liferafts - Lifeboats - Man-over-board boats - Life saving appliances Life-saving first aid, haemorrhage, shock and hypothermia.

Dato

16.09.2024

Tid

20:30

Sted

Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø, 6705, Denmark

RelyOn Nutec
Kursus
STCW - Combined Boat Training Basic (afholdes løbende)

To give the delegates knowledge and skills needed to safely crew survival vessels. After completion of the course, the delegate will meet the qualification requirements in accordance with the STCW Code Table A-VI/2-1 and Table A-VI/2-2

Dato

16.09.2024

Tid

20:30

Sted

Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø, 6705, Denmark