Kystdirektoratet flyttes til Miljøministeriet

Kystdirektoratet er fra i går den 3. februar flyttet fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Direktoratet kommer dermed ind under den nyudnævnte miljøminister Kirsten Brosbøls ansvarsområde. Kirsten Brosbøl har overtaget posten som miljøminister efter Ida Auken.

”Det er ved kongelig resolution den 3. februar 2014 besluttet, at ressortansvaret for Kystdirektoratet med tilhørende sagsområder, undtagen ejerskabet til færgelejerne i Bøjden og Fynshav samt sager vedrørende lov om havne og lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, overføres fra Transportministeriet til Miljøministeriet”, står der i en meddelelse fra Transportministeriet.

Kystdirektoratet fungerer som statens myndighed på kyst- og haveområdet. Direktoratets opgaver indebærer kystbeskyttelse og kystsikring, havne og statens højhedsret over søterritoriet, rådgivning af transportministeren, samt projektering, analyser, anlæg og drift indenfor kystbeskyttelses- og havneområdet.

Derudover har Kystdirektoratet sammen med politiet desuden ansvaret for stormflodsberedskabet på den jyske vestkyst fra Thyborøn til Nymindegab og i Sønderjylland fra syd for Esbjerg til den dansk/tyske grænse.

Kystdirektoratet driver desuden statshavnene i Helsingør og Thorsminde.

Kilde: Transportministeriet

Artikler

10.06.2023|Maritimedanmark.dk

Bornholmslinjen forudser rekordbesøg på årets Folkemøde

10.06.2023|Maritimedanmark.dk

Bornholmslinjen forudser rekordbesøg på årets Folkemøde

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Verdens første selvsejlende, elektriske færge er sat i drift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Maersk vil teste biobrændstof til tog

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

DSV køber el-lastbiler finansieret af intern CO2-afgift

09.06.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Rederier: Global klimaafgift bør gå til u-lande

Copyright 2023