Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol med lokalafdelinger flere steder i landet og tre fiskerikontrolskibe.

Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde. Styrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordninger.

Vores ambition

Vi vil drive en kompetent offentlig virksomhed med klar og effektiv forvaltning af både kontrol- og tilskudsområdet. Vi skal gennem høj faglighed og enkle digitale løsninger skabe en attraktiv arbejdsplads, der understøtter et bæredygtigt fiskerierhverv og - rekreativt fiskeri. Læs vores strategi og digitaliseringstrategi: