Det Blå Danmark speeder grøn innovation

Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen har med finansiering fra Den Danske Maritime Fond etableret en organisation, der skal sikre, at det maritime forslag i regeringens innovationsinitiativ INNO+ bliver realiseret via et samfundspartnerskab.

”Vi er rigtig glade for, at den udviklingsplatform, vi har behov for i Det Blå Danmark, nu er ved at falde på plads, så arbejdet med at realisere de maritime projekter i INNO+-kataloget kan sættes i gang. For de mange danske leverandører af udstyr til den maritime verden er et samfundspartnerskab et unikt udgangspunkt for at sikre, at vi kan fortsat kan være på forkant med den grønne udvikling”, siger adm. direktør i brancheforeningen Danske Maritime Jenny Braat.

Det Blå Danmark er meget positivt overfor. Idékataloget fra INNO+ blev offentliggjort i efteråret, og den maritime del har ambitiøse målsætninger, som i høj grad handler om energieffektivitet. Konkret peges der på otte maritime forslag, som skal være med til at indfri målsætningerne.

Formålet er mere konkret at kortlægge og konkretisere mulige projekter, ikke mindst erhvervsorienterede, som kan indgå et samfundspartnerskab om "Blå arbejdspladser via grønne løsninger" mellem virksomheder i Det Blå Danmark, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor.

Ved fælles at fokusere kræfterne på udvalgte områder er målet med INNO+ partnerskaberne at løse konkrete samfundsudfordringer i løbet af 3 til 5 år. På det maritime område skal det ske ved udvikling af nye energieffektive skibsteknologier i bred forstand, eksempelvis batterier til færgedrift, letvægtsmaterialer og programmer til brændstofoptimering samt videreudvikling af alternative brændstoftyper som biobrændstoffer, LNG og metanol.

”Det Blå Danmark bidrager allerede massivt til landets økonomi og beskæftigelse og er i forvejen forrest inden for grøn teknologi. Visse udfordringer løses dog bedst i fællesskab, og vi håber og tror på, at vi i et samarbejde på tværs af mange sektorer kan styrke Det Blå Danmarks grønne profil og løse konkrete miljøudfordringer, samtidig med at vi skaber vækst og beskæftigelse i Danmark”, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen.

Første skridt er et INNO+ topmøde tirsdag den 18. februar, hvor alle, der har en relevant projektidé, opfordres til at deltage. Mødet foregår i Danmarks Rederiforening klokken 9.30-12.00. Tilmelding er nødvendig og skal ske til chefkonsulent Hans Otto Holmegaard Kristensen, hok@shipowners.dk.

Kilde: Danske Maritime

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023