Danske Havne er tilhænger af landstrømsanlæg

Jo mere landstrøm, jo mindre luftforurening er der

Foto: Arkivfoto

I Danske Havne, der er brancheorganisation for de danske erhvervshavne, ser man meget positivt på etablering af landstrømsanlæg i de danske erhvervshavne. Landstrøm begrænser luftforureningen, og det er godt – både for borgerne i de byer hvor havnene ligger, og for de der arbejder på havnene. 

”Vi har et meget positivt syn på landstrøm. Her i Danmark er en stor del af strømmen allerede nu grøn strøm, og i løbet af relativt få år så bliver det næsten 100 procent grøn strøm”, siger Camilla Rosenhagen, Klima- og Miljøchef i Danske Havne til Maritime Danmark. 

”Der er også et nabohensyn: jo mere landstrøm, jo mindre luftforurening er der, jo færre partikler er der i luften. Det er både godt for byens borgere. og godt for de mennesker der arbejder på havnen. Så der er nogle klare miljøfordele forbundet med landstrøm”, siger Camilla Rosenhagen. 

Er landstrøm en forretning for havnene? 

”Ja, det er det. Men en rigtig dårlig forretning. Det er noget man gør fordi man gerne vil understøtte den grønne udvikling”. 

EU har vedtaget et direktiv der indebærer, at de godt 200 store havne, som indgår i det transeuropæiske transportnet TEN-T, skal udbyde landstrøm ved udgangen af 2025. 

”Vi er jo underlagt EU-regulering, og lige nu er der ved at blive lagt sidste hånd på ny regulering, en regulering som vi synes er landet er rimelig fornuftigt sted. Når det er sagt, så oplever en del havne at der er en interesse for landstrøm, der ligger ud over, hvad de nye EU-krav tilsiger. Det gælder f.eks. i de større fiskerhavne hvor fiskefartøjerne også gerne vil være på landstrøm”, siger Camilla Rosenhagen til Maritime Danmark. 

En ting er at skibe drives af el når de ligger i havn, noget andet er at oplade skibe der drives af el. Vil der på sigt blive mulighed for at lade eldrevne skibe i danske havne? 

”Det kan man sagtens forestille sig, og det er vi sådan set også interesseret i. Men det kræver at der er ekstra el-kapacitet til rådighed. Det kunne f.eks. være lokalt fremstillet strøm fra solceller eller vindmøller, der lægges på batterilager og gøres tilgængeligt for interesserede. Men hvornår der vil komme en sådan efterspørgsel, er meget usikkert”. 

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Landstrøm

Transportministeriet har igangsat udarbejdelse af et Havneatlas, der skal bidrage til at prioritere de nationale interesser i de danske erhvervshavne. Atlasset, der forventes færdig i 2023, vil bl.a. kortlægge adgang til landstrøm og ladeinfrastruktur til elforsyning af skibe i havnene. Maritime Danmark giver i dette Tema nogle eksempler på leverandører, produkter og havne der allerede i dag tilbyder landstrøm.

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023