By og Havn på vej med nyt landstrøms udbud

Fastholder de tidsfrister der tidligere er meldt ud

Foto: Arkivfoto

Tre måneder efter at By & Havn annullerede udbuddet på et fremtidigt landstrømsanlæg til krydstogtskibe ved Langelinie, og på krydstogtterminalen i Ydre Nordhavn, er udviklingsselskabet nu ved at være klar med to nye udbud. 

  ”Primo juni går vi i udbud med det vi kalder landstrømsdelen - dvs. konvertere og det grej der skal til, for at tilkoble landstrømmen til skibene.”, siger Hans Vasehus, havnebygmester og anlægschef i By & Havn til Maritime Danmark. 

  ”Ultimo august, primo september, er vi så klar med kabelentreprisen - dvs. kabelføringen til Langelinje og Oceankaj. Begge dele medfører, at vi vil have vores anlæg færdige ultimo 2024 - dvs. klar til 2025-sæsonen. Dermed fastholder vi de tidsfrister vi tidligere har meldt ud”, siger Hans Vasehus. 

  By & Havn valgte at annullere det første udbud, da de to indkomne tilbud langt oversteg det fastlagte budget for etableringen af anlægget. Derfor har udviklingsselskabet nu valgt at splitte udbuddet op i to dele. 

”Vi forventer at de nye udbud ligger bedre til de bydende, og vi har allerede fået indikationer på, at der måske vil være flere der byder ind næste gang. Og det vil jo være rigtig positivt”, siger siger Hans Vasehus til Maritime Danmark. 

  ”Vi har været i en tæt dialog med forsyningsselskaberne Energinet og Radius, fordi de installerer en såkaldt hovedstation i Ydre Nordhavn - relativt det tæt på Oceankaj. Det har ført til, at nettilslutningen kommer til at være til den kommende hovedstation - i modsætning til tidligere, hvor vi skulle lægge et særskilt kabel mange kilometer ind til det Indre Østerbro. Det slipper vi for nu. Samfundsøkonomisk er det et væsentligt bedre projekt. Og så slipper vi for at genere en masse mennesker, ved ikke at skulle grave det halve Østerbro op”, siger Hans Vasehus. 

  ”Vi etablerer fem landstrømsudtag - tre på Oceankaj og to på Langelinie, og de vil være færdige til Sæson 2025.  Men - frem til 2028 vil der kun være mulighed for at tilkoble to krydstogtskibe - et på Langelinie og et på Oceankaj. Det skyldes at den nye hovedstation i Ydre Nordhavn, som etableres af Energinet og Radius, først er klar på det tidspunkt. Indtil det sker, har vi ikke den netspænding der skal til, for at tilkoble mere end to krydstogtskibe”. 

  By & Havn mener dog ikke at det begrænsede udbud af tilkoblingsmuligheder vil udgøre et problem, da antallet af krydstogtskibe der kan modtage landstrøm fortsat er begrænset. 

  ”Som vi vurderer det, er de to tilkoblingssteder, et på Langelinie og et på Oceankaj, nok til at dække behovet frem til 2028”, siger Hans Vasehus. 

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Landstrøm

Transportministeriet har igangsat udarbejdelse af et Havneatlas, der skal bidrage til at prioritere de nationale interesser i de danske erhvervshavne. Atlasset, der forventes færdig i 2023, vil bl.a. kortlægge adgang til landstrøm og ladeinfrastruktur til elforsyning af skibe i havnene. Maritime Danmark giver i dette Tema nogle eksempler på leverandører, produkter og havne der allerede i dag tilbyder landstrøm.

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023