Marstal Navigationsskole

Kursus

Transport af farligt gods i tørlastskibe og færger

Dette kursus henvender sig til alle personer som står for lastning, losning, håndtering af farligt gods i emballeret form, kurset henvender sig ligeledes til Operatører, som har med farligt gods i emballeret form at gøre.

Kategori

Kursus

Sted

Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal

Start dato

11. marts 2024 kl. 09:00

Slut dato

13. marts 2024 kl. 16:00

Foto: Marstal Navigationsskole

Kurset opfylder anbefalingerne i STCW Code Section B-V/c og IMDG kodens kapitel 1.3.
Ligeledes opfylder kurset kravene i 49 CFR Subchapter C.

”Færgekurset” er fælles med ”Farligt gods i tørlastskibe”, men forlænges med gennemgang af Østersøaftalen (“Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea” (MoU)) samt relevant stof fra ADR.

Kursusindhold:

  • SOLAS krav samt særlige bestemmelser for danske skibe
  • Kemiske og fysiske konstanter for farligt gods
  • Sundhedsfare i forbindelse med farligt gods
  • IMDG-koden og de forskellige klasser
  • Regler for mærkning af godset. IMDG kodens kapitel 5.2 og 5.3
  • Forskellige dokumenter i forbindelse med farligt gods
  • IMDG kodens supplementsbind herunder MFAG, EmS og Safe use of Pesticides
  • Stuvning og separation af farligt gods herunder gods ’ In limited Quantities’
  • I ’færgedelen’ i forlængelse af ’tørlastdelen’, Østersøaftalen samt relevant stof fra ADR-koden
  • Placering og separation i henhold til Østersøaftalen

Kurset består af teoril-ektioner, understøttet af opslagsøvelser i IMDG-koden samt separations øvelser efter IMDG-koden og Østersøaftalen.

Flere Events

Se alle

Copyright 2023