Marstal Navigationsskole

Kursus

Polar Course - Basic & Advanced

Dette 5-dages kursus henvender sig til alle skibsførere, overstyrmænd og andre officerer, som er en del af vagtholdet på broen i skibe, der sejler i polare og isfyldte områder. Kurset opfylder kravene i IMO’s Polarkode og STCW V/4.

Kategori

Kursus

Sted

Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal

Start dato

4. marts 2024 kl. 09:00

Slut dato

8. marts 2024 kl. 15:45

Foto: Marstal Navigationsskole

Polarkoden kræver, at man skal være i besiddelse af gyldigt kvalifikationsbevis, når man sejler i polare områder.
Kurset opfylder også kravene i bekendtgørelse nr. 762 af 11/06/2018, og efter fuldført kursus udstedes to kvalifikationsbeviser til alle deltagere:

 • Bevis i grundlæggende tjeneste om bord i skibe omfattet af polarkoden (basic training), og
 • Bevis i ledelse af operationer på skibe omfattet af polarkoden (advanced training).

VIGTIGT: Medbring egen computer til kurset.

Kurset består af teori-lektioner og sejlads-øvelser i full-mission-simulator, og indholdet er:

 • Polarkoden, certifikater, krav og polar water operational manual
 • Isdannelse, typer af is og overisning
 • Isinformation, iskort og is på radaren
 • Isklassede skibe og winterisation
 • Manøvrering i is og sejlads i isfyldte farvande
 • Sejlads med og uden isbryderassistance
 • Sejladsplanlægning i polare farvande og brug af ”POLARIS ice assessment systems”
 • Kommunikation og krav til sejlads i isfyldte farvande
 • Miljøforhold, forurening og søredning i polare farvande

Hvis du skulle have spørgsmål, så kontakt Jørgen Ritz, Marstal Navigationsskole, på mail: jr@marnav.dk

Kurset kan blive holds på engelsk, hvis det ønskes.

Flere Events

Se alle

Copyright 2023