Marstal Navigationsskole

Kursus

Polar Course - Basic

Dette 3-dages kursus henvender sig til alle officerer, som er en del af vagtholdet på broen i skibe, der sejler i polare og isfyldte områder. Kurset opfylder kravene i IMO’s Polarkode og STCW V/4.

Kategori

Kursus

Sted

Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal

Start dato

4. marts 2024 kl. 09:00

Slut dato

6. marts 2024 kl. 17:00

Foto: Marstal Navigationsskole

Polarkoden kræver, at man skal være i besiddelse af gyldigt kvalifikationsbevis, når man sejler i polare områder. Kurset opfylder kravene til basisdelen samt bekendtgørelse nr. 762 af 11/06/2018, og efter fuldført kursus udstedes et kvalifikationsbevis til alle deltagere: Bevis i grundlæggende tjeneste om bord i skibe omfattet af polarkoden (basic training)

Kurset består af teori-lektioner og sejlads-øvelser i full-mission-simulator og indholdet er:

  • Polarkoden, certifikater, krav og polar water operational manual
  • Isdannelse, typer af is og overisning
  • Isinformation, iskort og is på radaren
  • Isklassede skibe og winterisation
  • Manøvrering i is og sejlads i isfyldte farvande
  • Miljøfaktorer og sikre arbejdsmetoder
  • Hvis du skulle have spørgsmål, så kontakt Jørgen Ritz, Marstal Navigationsskole på mail jr@marnav.dk

Kurset kan holdes på engelsk, hvis det ønskes.

Flere Events

Se alle

Copyright 2023