Marstal Navigationsskole

Kursus

Polar Course - Advanced

Dette 3-dages kursus henvender sig til alle skibsførere, overstyrmænd og andre officerer, som er en del af vagtholdet på broen i skibe, der sejler i polare og isfyldte områder, og som allerede er i besiddelse af et bevis for grundlæggende tjeneste i skibe omfattet af polarkoden (basic training). Kurset opfylder kravene i IMO’s Polarkode og STCW V/4.

Kategori

Kursus

Sted

Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal

Start dato

6. marts 2024 kl. 09:00

Slut dato

8. marts 2024 kl. 14:00

Foto: Marstal Navigationsskole

Kurset opfylder kravene i polarkoden til ledelse af operationer i isfyldte, polare farvande samt bekendtgørelse nr. 762 af 11/06/2018.
Efter fuldført kursus udstedes et kvalifikationsbevis til alle deltagere:

  • Bevis i ledelse af operationer på skibe omfattet af polarkoden (advanced training).

Kurset består af teoril-lektioner og sejlads-øvelser i full-mission-simulator, og indholdet er:

  • Manøvrering i is og sejlads i isfyldte farvande
  • Sejlads med og uden isbryderassistance
  • Sejladsplanlægning i polare farvande og brug af ”POLARIS ice assessment systems”
  • Kommunikation og krav til sejlads i isfyldte farvande
  • Miljøforhold, forurening og søredning i polare farvande

Hvis du skulle have spørgsmål, så kontakt Jørgen Ritz, Marstal Navigationsskole på mail jr@marnav.dk

Kurset kan holdes på engelsk, hvis det ønskes.

Flere Events

Se alle

Copyright 2023