Nyt fællesselskab skal udbygge og drive containerhavn

Fredericia Shipping A/S og det fælleskommunale havneselskab ADP A/S etablerer nu et fælles selskab til drift og udvikling af Danmarks næststørste containerterminal på Fredericia Havn.

Bestyrelsesformand i ADP A/S Christian Herskind, CEO i ADP A/S Rune D. Rasmussen, CEO i Fredericia Shipping A/S Klaus G. Andersen og Area Manager i Fredericia Shipping A/S Amalie Laigaard Andersen. Foto: ADP A/S

Ambitionerne er på plads. Fredericia Container Terminal vil arbejde mod at blive den mest effektive, bæredygtige og digitale terminal i Danmark og blandt de førende i Nordeuropa.  

For at nå målene skal der investeret millioner i effektivisering, digitalisering og i bestræbelserne på at omstille til en CO2-neutral terminal i 2030. Investeringerne følger de allerede igangsatte investeringer i udvidelse af Fredericia Havn. 

Fredericia Container Terminal A/S etableres i direkte forlængelse af den netop godkendte havneudvidelse, hvor containerterminalens areal fordobles til i alt 150.000 kvadratmeter  og forberedes til en mere bæredygtig fremtid med landstrømstilslutning, elektrificering af kraner og andet udstyr samt forbedrede digitale løsninger. 

Fredericia Container Terminal A/S kobler fra starten terminalen på havnen med Taulov Container & Rail Terminal og får dermed i første fase et samlet areal på mere end 200.000 kvadratmeter. 

”Etableringen af Fredericia Container Terminal A/S er resultatet af mange års godt samarbejde mellem Fredericia Shipping og ADP. Etableringen af det nye selskab skal ses i lyset af de senere års udvikling, hvor containermarkedet har flyttet sig positivt i vores retning, og hvor Fredericia Havn har fået en større og større betydning. Containermængder, som traditionelt er blevet kørt med lastbil til og fra Hamburg og Bremerhaven er de seneste år i stigende grad blevet flyttet over til søgående feeder transport til og fra Fredericia”, siger Klaus G. Andersen, Adm. Direktør i Fredericia Shipping A/S, der siden 1998 har været operatør på containerforretningen på Fredericia Havn. 

Efterspørgslen efter løsninger, der kombinerer både bane og søtransport som alternativ til lastbiltransport mellem de nordeuropæiske havne har ifølge Fredericia Container Terminal været stærkt stigende i takt med den stigende efterspørgsel efter klimavenlige transportløsninger. Fredericia Havn er koblet på de store europæiske havne som Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven og Antwerpen med flere ugentlig anløb fra forskellige rederier. 

“Vi har i de senere år set, at containermarkedet har flyttet sig i retning af vores transportkorridor med havn og dry port, og med vores nye selskab kan containerforretningen vækste i årene fremover. Vi ser meget frem til i samarbejde med Fredericia Shipping at videreudvikle Fredericia Havn som én af de mest konkurrencedygtige, bæredygtige og effektive havne”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S. 

-emte 

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023