Kulsejladser til Ensted genoptages

Aabenraa Havn og SDK Shipping indgået samarbejde om mellemlagring af op mod en million tons kul årligt ved det tidligere Enstedværk, nu Aabenraa Industrihavn. Kullet skal i den kommende tid bidrage til el- og varmeforsyningen i Europa.

”Med opbakningen fra Energistyrelsen kan vores samarbejde med Aabenraa Havn sikre en forsyningskæde af energi til både danske og europæiske husstande. Aabenraa Havn er en helt unik dybvandshavn og SDK har ekspertisen i omlastning af bulkvarer”, siger Lars Jespersen, CEO for SDK Shipping.

Havnen ved det tidligere Enstedværk er blandt Nordeuropas største kul- og oliehavne med 18 meters dybde. Fra Aabenraa skal kullet fragtes videre med mindre skibe og pramme til eksempelvis Polen og Tyskland, hvor lokale el- og varmeværker skal omstilles til kulfyring og kompensere for de sanktionerede russiske leverancer af brændsel.

Aabenraa Havn købte Enstedværket i 2021 med ambitionerne om at omdanne det tidligere omlastningsdepot for kul og olie til projekter med en grøn profil på havnens område.

Med krigens udbrud i Ukraine har Aabenraa Industrihavn dog været nødt til at gå på kompromis med den grønne profil i den gode sags tjeneste: At støtte de fælles-europæiske sanktioner med Rusland og understøtte energiforsyningen i primært Danmark, Nordtyskland og Østersøregionen.

”Aabenraa Havn ligger med anlægget på Ensted inde med en europæisk unik ressource til håndtering af kul, og der er en meget stor efterspørgsel for, at dette anlæg igen tages i drift for at afhjælpe den europæiske energikrise”, siger Henrik Thykjær, havnedirektør for Aabenraa Havn.

Leverancerne til Ensted med kul vil begynde allerede fra ultimo september, hvor det første kul er planlagt til mellemlagring på havneområdet. Herfra vil mindre skibe og pramme, hente kul og fragte det videre til deres slutdestinationer ved el- og varmeværkerne rundt i Europa.

SDK Shipping og Aabenraa Industrihavn har i første omgang indgået aftale med leverandører om kulleverancer frem til slutningen af 2023 med mulighed for forlængelse ind i 2024. Størstedelen af leverancerne forventes af afvikles i vinterhalvåret, hvor energibehovet er kritisk til at holde lys og varme i både danske og nordeuropæiske hjem.

Redaktionen

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023