EU forlænger regler for containerrederier

EU-Kommissionen har besluttet at forlænge de eksisterende regler, der gør det muligt for containerrederier at slutte sig sammen i alliancer. Denne undtagelse fra konkurrencelovgivningen gælder nu foreløbig indtil april 2020.

”Det er en fornuftig ordning, som gør det mere fleksibelt for container-rederier at koordinere aktiviteter i et vist omfang til gavn for deres kunder. Som oftest ville Kommissionen alligevel ende med at tillade et samarbejde, men særaftalen giver en nødvendig forudsigelighed og sparer tid og ressourcer. Derfor er det positivt, at aftalen er blevet forlænget med yderligere fem år”, siger afdelingschef i Danmarks Rederiforening, Jacob K. Clasen i en kommentar.

Kommissionen har konkluderet, at reglerne har fungeret godt, og at det har givet kunderne fordele samtidig med, at det ikke har ødelagt konkurrencesituationen. Derfor bliver reglerne forlænget foreløbig indtil april 2020.

Reglerne tillader rederier, hvis samlede markedsandel er mindre end 30 procent, at slutte sig sammen i samarbejdsaftaler med det formål at tilbyde fælles godstransportservices. Hvis sådan et konsortium får tilstrækkelig konkurrence, kan det forbedre produktiviteten hos deltagerne og dermed øge kvaliteten i servicetilbuddene, konkluderer Kommissionen.

Beslutningen om at lave en undtagelse fra konkurrencelovgivningen blev vedtaget i 1995 og er siden forlænget flere gange. Den seneste markedsundersøgelse fra 2013 viste, at EU-Kommissionens konklusioner vedr. markedssituationen stadig holder vand.

Konsortier og alliancer, hvis markedsandel overskrider grænsen på 30 procent, har selv ansvar for at sørge for, at deres aftaler er i overensstemmelse med EU’s bestemmelser. Kommissionen kan beslutte sig for at skride ind, hvis det er nødvendigt.

Kilde: EU-Kommissionen/Danmarks Rederiforening

Artikler

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Fiskeribranchen samles i Aalborg

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Flere skibe har sænket farten

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Hirtshals Havn udvider direktionen

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Danske Maritime: Der er vækstpotentiale for grøn ophugning i Danmark

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

Esbjerg-virksomhed er grøn foregangsvirksomhed indenfor skibsophugning

02.10.2023|Maritimedanmark.dk

“Nu kigger også større rederier efter brugt udstyr”

Copyright 2023