Debat om fremtidens energiforsyning

Mandag d. 4. april 2022 fra kl. 15-18 afholder Danske Maritime og FORCE Technology i fællesskab et gå hjem-møde om fremtidens energiforsyning under overskriften: Fremtidens energiforsyning i Danmark og globalt – hvordan dækker vi behovet for bæredygtig energi?

Et emne, der i lyset af Ukraine-konflikten desværre må sige at være højaktuelt, fordi den hidtidige russiske gasforsyning til Danmark pludselig er kommet i spil.

Der er derfor al mulig grund til at drøfte fremtidens energiforsyning, som første bliver belyset gennem nogle af landets førende eksperter og herefter sætter til politisk debat, hvor du kan møde:

• Pernille Vermund – formand for Nye Borgerlige • Rasmus Helveg Petersen – formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg og medlem af Radikale • Katarina Ammitzbøll – konservativ energiordfører, forsyningsordfører og EU-ordfører

Debatten udvides muligvis med flere folketingsmedlemmer, som arrangørerne aktuelt er i dialog med, og arrangørerne ser frem til at debattere mulighederne i såvel Danmark som globalt betragtet, hvor et velfungerende forsyningsnet på tværs af landegrænser og verdensdele er afgørende.

I Danmark er vi allerede kendt for vedvarende energi, men det er ligeledes velkendt, at mængden ikke matcher behovet, når de grønne mål skal indfries. En udfordring som nu kan vise sig at kræve hurtigere såvel politiske som teknologiske løsninger end tidligere forventet.

Alle vil gerne den grønne omstilling, men hvordan sikrer vi, at der kan produceres nok grønne brændstoffer til fremtidens behov, når fx vindmøllestrømmen skal omdannes til noget andet, med stort energitab undervejs. Er det overhovedet realistisk, og hvis det ikke er, hvad er så løsningen? Skal vi også tænke rene energier ind for at dække det stigende energibehov? Eller måske noget helt tredje?

Iflg. informationssitet http://www.fremtidensenergi.dk/ kommer 78 pct. af verdens energiforsyning i dag kommer fra traditionelle energikilder som kul, olie og gas – de traditionelle fossile brændstoffer. Vedvarende energikilder som biomasse, vind, sol og vandkraft vinder i stigende grad frem og dækker aktuelt omkring 20 pct. af verdens energiforbrug. De sidste to procent dækkes af atomkraft.

Så de helt overordnede spørgsmål er, om alternativer til fossile brændstoffer vil kunne dække det globale behov for energi over tid, hvad der i givet fald skal til, og hvordan vi kommer i mål? Hvordan vil fordelingsnøglen i overgangsfasen til rene brændstoffer blive? Vil nogle erhverv blive prioriteret fremfor andre? Og hvor står den maritime branche i den sammenhæng?

Alt dette sættes til debat, så husk tilmelding og del gerne invitationen i dit maritime netværk.

Vi har et tæt program, så kom gerne i god tid, da vi starter meget præcist. Arrangementet vil ligeledes blive live streamet, men det vil alene være muligt at stille spørgsmål fra salen. Gå til begivenheden her, hvor du kan få mere information.

Læs det fulde program her, hvor du også kan tilmelde dig HER

Artikler

28.05.2023| Maritimedanmark.dk

Industri

De leverer løsninger til bæredygtig skibsdrift med succes

Green Instruments, der udvikler løsninger til måling af miljøbelastningen fra containerskibe, tankskibe, krydstogtskibe m.m. oplevede en markant vækst i 2022.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Havne

Kriseramt havn fik mio-underskud i 2022

Det sidste år som selvstyrehavn gav et underskud på 13,7 mio. kr. i Hanstholm Havn, men i år er der udsigt til driftsoverskud.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

NGO´er advarer mod russisk arktis-sejlads

Rusland har meldt ud, at man forventer at påbegynde sejladser af den Nordlige Sørute mellem Asien og Europa fra 2024, og det bekymrer Clean Arctic Alliance, der frygter for en acceleration af afsmeltningen af Arktis.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

MSC har købt ind til CO2 fri sejlads under jomfrurejse fra København

Når MSC Euribia drager ud på sin jomfrurejse vil der være fyldt 400 tons bio-LNG på tankene for at vise, at det er muligt at sejle selv de største krydstogtskibe uden at udlede drivhusgasser.

26.05.2023|Poul Breil-Hansen, Redaktør SCM.dk, Maritimedanmark.dk

Havne

Styrk cybersikkerheden: Danske havne- og logistikvirksomheder skal forbedre deres digitale forsvar

En ny rapport understreger, at cyberkriminalitet udgør den største trussel mod danske havne- og logistikvirksomheder. Risiciene forstærkes, når virksomhederne implementerer nye 4.0-teknologier som kunstig intelligens og big data. Der er derfor et presserende behov for øget fokus på it-sikkerhed og robusthed allerede i de tidlige stadier af digitaliseringsprocessen. En ekspert præsenterer her tre anbefalinger til at imødegå udfordringerne.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Frivagten

Bilskibe for dyre: Renault propper tre i en

Det er blevet for dyrt at transportere nye biler på de ellers dertil indrettede bilskibe, mener Renault.

Copyright 2023