Christiansborg høring om landevejsprincip

Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer har indkaldt til en høring på Christiansborg om Landevejsprincippet den 22. februar. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl og formand for Færgesekretariatets Styregruppe, Michel van der Linden, er blandt oplægsholderne.

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer holder den 22. februar kl. 13 - 16 åben høring om tilskud til nedsættelse af færgetakster til og fra øer og effekter heraf. Høringen finder sted i Landstingssalen.

Høringen vil belyse anvendelsen og effekterne af tilskudsordningen til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra visse øer, som trådte i kraft den 1. august 2016, og hvordan ordningen har virket i praksis.

Udvalget ønsker med høringen at spørge til overvejelser om og synspunkter på tilskudsordningen, herunder tilskudsperioden, typer af befordring omfattet af ordningen, fordelingsnøglen, administrationen af ordningen m.m.

Udvalget spørger til fremadrettede ønsker til og forslag til ændringer af tilskudsordningen bl.a. i lyset af Finanslovsaftalen for 2017, som lægger op til en udvidelsen af landevejsprincippet og skuldersæsonen.

Udvalget ønsker tillige belyst, hvordan ordningen om tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer har virket i praksis.

Der vil til høringen være oplæg af:

Simon Emil Ammitzbøl (LA), økonomi - og indenrigsminister Tobias Birch Johansen (V), borgmester, Læsø Kommune

Marcel Meijer (S), borgmester, Samsø Kommune Christian Thygesen (V), borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (Bjørnø, Lyø og Avernakø) Connie Hansen, formand, Aarø Beboerforening Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatets Styregruppe (direktør i Kalundborg Kommune)

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest tirsdag den 21. februar kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig HER

Kilde: Færgesekretariatets nyhedsbrev

Artikler

28.05.2023| Maritimedanmark.dk

Industri

De leverer løsninger til bæredygtig skibsdrift med succes

Green Instruments, der udvikler løsninger til måling af miljøbelastningen fra containerskibe, tankskibe, krydstogtskibe m.m. oplevede en markant vækst i 2022.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Havne

Kriseramt havn fik mio-underskud i 2022

Det sidste år som selvstyrehavn gav et underskud på 13,7 mio. kr. i Hanstholm Havn, men i år er der udsigt til driftsoverskud.

27.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

NGO´er advarer mod russisk arktis-sejlads

Rusland har meldt ud, at man forventer at påbegynde sejladser af den Nordlige Sørute mellem Asien og Europa fra 2024, og det bekymrer Clean Arctic Alliance, der frygter for en acceleration af afsmeltningen af Arktis.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Shipping

MSC har købt ind til CO2 fri sejlads under jomfrurejse fra København

Når MSC Euribia drager ud på sin jomfrurejse vil der være fyldt 400 tons bio-LNG på tankene for at vise, at det er muligt at sejle selv de største krydstogtskibe uden at udlede drivhusgasser.

26.05.2023|Poul Breil-Hansen, Redaktør SCM.dk, Maritimedanmark.dk

Havne

Styrk cybersikkerheden: Danske havne- og logistikvirksomheder skal forbedre deres digitale forsvar

En ny rapport understreger, at cyberkriminalitet udgør den største trussel mod danske havne- og logistikvirksomheder. Risiciene forstærkes, når virksomhederne implementerer nye 4.0-teknologier som kunstig intelligens og big data. Der er derfor et presserende behov for øget fokus på it-sikkerhed og robusthed allerede i de tidlige stadier af digitaliseringsprocessen. En ekspert præsenterer her tre anbefalinger til at imødegå udfordringerne.

26.05.2023| Maritimedanmark.dk

Frivagten

Bilskibe for dyre: Renault propper tre i en

Det er blevet for dyrt at transportere nye biler på de ellers dertil indrettede bilskibe, mener Renault.

Copyright 2023