Anne Skov ny formand for Blue Water

Kurt Skov, der grundlade Blue Water for 50 år siden, stopper som formand for bestyrelsen i Blue Water Fonden - som ejer 75 % af aktierne i Blue Water. Han efterfølges på posten af sin datter Anne Skov. Blue Water Selskabet beskæftiger omkring 2.000 medarbejdere fordelt på knap 70 kontorer i 30 lande.

”Jeg er både stolt og meget ydmyg over at træde ind som formand for fonden. Det er en meget stor tillidserklæring, og jeg føler et stort ansvar for – og en stor lyst til – at føre Blue Water stærkt ind i fremtiden. Herunder at sikre de værdier min far har bygget Blue Water op omkring. Fonden skal i fremtiden have en mere markant profil og vil være det centrale fundament for familien Skovs virke og involvering i Blue Water”, siger Anne Skov,

der samtidig pointerer, at den daglige drift er i gode hænder hos den nuværende direktion, som gennem de seneste år har konsolideret indtjeningen og ekspanderet aktiviteterne.

Kurt Skov er glad for, at sidste skridt i generationsskiftet nu er gennemført, og at Anne Skov ønsker at påtage sig den nye rolle og derigennem sikre at familien Skov også fremover er direkte engageret og involveret i Blue Water.

”Jeg overlader trygt arbejdet til Anne, som har vist, hun har viljen, evnerne og lysten til at engagere og involvere sig i ejerskabet af Blue Water. Vi har et tæt samarbejde og vægter begge værdierne højt, og jeg ved, at hun vil medvirke til, at mit livsværk går en stærk fremtid i møde – til gavn for alle: familien, medarbejderne, kunderne og det omkringliggende samfund”, siger Kurt Skov, der samtidig har besluttet at trække sig som formand for driftsbestyrelsen.

”Vi har gennemgået en fantastisk udvikling, og jeg har haft ufattelig mange spændende og uforglemmelige oplevelser med kolleger, kunder og samarbejdspartnere gennem de 50 år. Jeg synes jubilæet er den rigtige anledning til at annoncere, at jeg trækker mig som bestyrelsesformand i Blue Water – for i stedet at fortsætte som menigt medlem”, siger Kurt Skov.

Han fortsætter som formand, frem til en afløser er fundet, og i forbindelse med at en ny formand tiltræder – senest i foråret 2024 - vil Anne Skov indtræde som næstformand. Hun er i dag menigt medlem af driftsbestyrelsen.

”Hele firmaet er gennemsyret af Kurts værdier og tanker om, hvordan vi skal drive virksomheden og agere overfor hinanden og kunderne. Det er tydeligt, at Anne deler og værdsætter disse værdier, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med Anne. En af styrkerne ved fonds- og familieejerskabet er, at vi kan arbejde mere langsigtet. Vi skal naturligvis være dygtige og effektive, men det skal ske i respekt for de grundlæggende værdier, og det betyder meget for kunder og medarbejdere,” siger Søren Nørgaard Thomsen, CEO i Blue Water.

Redaktionen

Artikler

04.10.2023|Maritimedanmark.dk

Maersk vil producere grøn metanol i Egypten

04.10.2023|Maritimedanmark.dk

Molslinjen strammer sikkerhed efter GPS-jamming

04.10.2023|Maritimedanmark.dk

Ny containerrute til CMP

04.10.2023|Maritimedanmark.dk

Færgeruter aflyst yderligere en uge

04.10.2023|Maritimedanmark.dk

Ny storordre til Semco Maritime

03.10.2023|Maritimedanmark.dk

Rederier: Vigtigt grønt fokus i åbningstale

Copyright 2023