Marstal Navigationsskole

Kursus

Advanced course for olietankskibe

Dette kursus henvender sig til kaptajner, maskinchefer, overstyrmænd, 1. mestre samt officerer med direkte ansvar for lastning, losning, håndtering af lasten, tankrensning samt øvrige lastrelaterede operationer. Dette kursus henvender sig desuden til superintendents og operatører af tankskibe (olie)

Kategori

Kursus

Sted

Marstal Navigationsskole Ellenet 10, 5960 Marstal

Start dato

11. marts 2024 kl. 09:00

Slut dato

22. marts 2024 kl. 16:00

Foto: Marstal Navigationsskole

"Advanced course for Oil and Chemical tanker" opfylder STCW konventionen Regulation A-V/1-1 paragraph 2 og Regulation A-V/1-1 paragraph 3.
Kurset er et samlet forløb, der dækker både olie og kemikalie delen af STCW.

Fælles emner: (3 dage)

 • Tankskibstyper
 • Fysiske og kemiske egenskaber for olie og kemikalie laster
 • Antændelseskilder i olie og kemikalie tankskibe
 • Gas måleudstyr og personligt sikkerhedsudstyr
 • Marpol annex I & II
 • Last pumper, teori og praksis
 • Inertgas systemer i olie og kemikalie tankskibe
 • Klargøring til last i teori og praksis
 • Lastberegning
 • Tankcoating

Olietankskibs emner: (4 dage)

 • Udlægning af last og opstart af lasteoperationer (simulator)
 • STS operationer
 • Lastbehandling på rejsen (simulator)
 • Ballast i cargo tanke
 • Losse operationer (simulator)
 • Tankrensning i olietankskibe (simulator)

Flere Events

Se alle

Copyright 2023